Baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiingen Zeewolde – Aanbestedingsnieuws

Baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiingen Zeewolde

Foto: www.pixabay.com

Water is van levensbelang. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veeteelt en in de industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater en onderhouden de waterkeringen. Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente De Fryske Marren provincie Friesland) horen bij het beheergebied. Met deze openbare Europese aanbesteding wil het Waterschap Zuiderzeeland het baggerwerk en onderhoud beschoeiingen in Zeewolde laten uitvoeren.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

– Leveranties beschoeiingsmaterialen;
– Verwijderen beschoeiingen;
– Aanbrengen van beschoeiingen;
– Ontgraven, vervoeren en verwerken grond;
– Baggeren watergangen;
– Afvoeren vrijgekomen materialen;
– Ter beschikking stellen van personeel en materieel;
– Verrichten van alle bijkomende werkzaamheden.

De tijdsduur van het werk is één jaar. Aanbestedende dienst gunt de Opdracht op grond van de naar het oordeel van de Aanbestedende dienst Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Laagste Prijs. De aanbestedende dienst heeft dit criterium omdat zij de vaststaande kwaliteit duidelijk heeft omschreven. Dit zijn controleerbare minimum eisen. Van de inschrijver wordt niet meer gevraagd dan deze minimum gestelde eisen. Het leveren van meer kwaliteit, of een andere uitvoering van de werkzaamheden biedt voor opdrachtgever geen substantiële meerwaarde.

Bron: Tenderned donderdag 23 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265338

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *