Aanleg Aziëpark fase 2 & 3 Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Aanleg Aziëpark fase 2 & 3 Haarlem

Foto: © Gemeente Haarlem

Ten zuiden van de Aziëweg in Haarlem ligt een brede groene zone. Het vormt een van de groene vingers die vanuit de groene omgeving rondom Schalkwijk het stadsdeel in lopen richting het stadscentrum. Het plan voor het park versterkt de bestaande bomenlaag en creëert een nieuw padenstructuur door het park. Een nieuwe watergang met verschillende bruggen draagt bij aan de waterhuishouding in de wijde omgeving. Het park bied bezoekers een waterspeelplaats, amfitheater, jongeren ontmoetingsplek en fitnesstoestellen. Bloembollen, bomen en struiken veranderen de randen van het park in het voorjaar en de zomer in een zee van kleur. Het park biedt ruimte voor de lokale bewoners en de bewoners van de nieuwe torens (in het park in aanbouw) om elkaar te ontmoeten en te recreëren.

Het werk in deze aanbesteding bestaat hoofdzakelijk uit:

althans dit is de tekst uit de leidraad, het bestek zegt:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verrichten van grondwerk;
– het opbreken en aanbrengen van verhardingen;
– het aanbrengen van een houten damwand, beschoeiing en vlonder;;
– het leveren en aanbrengen van divers straatmeubilair
– het leveren en aanbrengen van openbare verlichting
– het verrichten van werkzaamheden van algemene aard

Dat wijkt dus op punten af.

Werkzaamheden aan de watergangen, duikers, stapstenen, steigers en overige watergang gerelateerde werkzaamheden dienen uiterlijk 1 december 2023 te zijn opgeleverd. Het restant van het werk opleveren op 31 december 2022 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald. .

Aanbesteder volgt voor deze aanbesteding de meervoudig onderhandse procedure. Gegund wordt er op laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 23 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265239

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *