Baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiing in Almere – Aanbestedingsnieuws

Baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiing in Almere

Foto: pixabay.com

Met deze openbare nationale aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst om te komen tot opdrachtverlening aan één opdrachtnemer voor het bestek BE-2022.22.0 “Baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiingen in Almere”.  Het gehele werk moet opgeleverd worden op 14 december 2022. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Almere .

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Baggeren watergangen;
– Herstellen/profileren en inzaaien plasberm/talud
– het ter beschikking stellen van materieel en personeel;
– het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden.

De aannemer dient gebruik te maken van IBIS BesteksAdministratie voor Infra (IBIS BesteksAdm.) De door aannemer te maken kosten ten behoeve van het toepassen van IBIS besteksAdm. advanced en IBIS besteksAdm. Mobiel dienen verdisconteerd te worden.  De aanbestedende dienst volgt voor deze aanbesteding de procedure voor nationale openbare aanbestedingen. Aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Laagste Prijs. De aanbestedende dienst heeft dit criterium omdat zij de vaststaande kwaliteit duidelijk heeft omschreven. Dit zijn controleerbare minimum eisen. Van de inschrijver wordt niet meer gevraagd dan deze minimum gestelde eisen. Het leveren van meer kwaliteit, of een andere uitvoering van de werkzaamheden biedt voor opdrachtgever geen substantiële meerwaarde.

Bron: Tenderned donderdag 23 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265341

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *