Autorisatiebeheersysteem (ABS) en dienstverlening – UWV – Aanbestedingsnieuws

Autorisatiebeheersysteem (ABS) en dienstverlening – UWV

©uwv 2017

UWV heeft in januari en februari 2022 via Tenderned een openbare marktconsultatie uitgevoerd. Aan deze marktconsultatie hebben dertien ondernemers deelgenomen. UWV heeft de uitkomsten van deze marktconsultatie geanalyseerd en voor zover relevant verwerkt in de aanbestedingsstukken. Van de marktconsultatie heeft UWV een verslag opgesteld dat is bijgevoegd bij deze aanbesteding.

Autorisatiebeheer is het bedrijfsproces dat zorgt dat medewerkers aantoonbaar de juiste toegangsrechten hebben tot de juiste data en systemen. Binnen UWV valt autorisatiebeheer onder de verantwoordelijkheid van HRM. Ter ondersteuning van dit proces maakt UWV gebruik van de maatwerkapplicatie Autorisatie Beheer Systeem 2.0 (ABS 2.0). De dienstverlening ABS 2.0 loopt 31 december 2023 ten einde. UWV HRM heeft tot doel om autorisatiebeheer binnen UWV opnieuw vorm te geven en ABS
2.0 te vervangen. Naast het aflopen van de dienstverlening is er een wens om het autorisatiebeheer te moderniseren. Deze oorzaken hebben erin geresulteerd dat het programma Helios is opgezet met als doel om adequaat autorisatiebeheer voor UWV te realiseren, voor alle typen accounts en voor alle typen medewerkers inclusief de niet-persoonsgebonden accounts. In lijn met deze doelstelling realiseert het programma Helios autorisatiebeheer voor alle UWV medewerkers. Het programma zal het huidige systeem vervangen door standaard pakketsoftware voor autorisatiebeheer, in overeenstemming met de eisen en wensen van UWV.
De verwerving, implementatie en ingebruikname van veilige, beheersbare, onderhoudbare en UWV-breed inzetbare Standaard software voor autorisatiebeheer/IGA zijn voorzien binnen het programma Helios. Dit programma moet leiden tot:
1. Autorisatiebeheer dat het mogelijk maakt om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
2. Autorisatiebeheer dat de IV-vernieuwingsplannen van de divisies faciliteert;
3. Autorisatiebeheer dat uniform en zoveel als mogelijk in lijn is met wensen van de uitvoering van divisies en directoraten.

De scope van deze openbare aanbesteding betreft:
A. het leveren van de standaard software voor autorisatiebeheer inclusief onderhoud en support:
B. het leveren van dienstverlening m.b.t. implementatie, migratie en gebruik:
C. het leveren van trainingen met betrekking tot het gebruik en beheer
D. het leveren van een password reset module inclusief implementatie en onderhoud en support (afhankelijk van het aanbod van inschrijver):

De geraamde indicatieve waarde voor de onderhavige opdracht bedraagt, circa €7.700.000,- inclusief btw over de totale looptijd inclusief verlengingen. De voorgenomen ingangsdatum van de overeenkomst is 8 september 2022. . De overeenkomst
heeft een initiële looptijd van vijf jaar. Aanbesteder kan de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden één of meerdere malen verlengen met een door aanbesteder nader te bepalen periode van in totaal maximaal vier jaar.

Bron: Tenderned zondag 10 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258462

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *