Parkeerautomaten en kentekenherkenning parkeervoorzieningen Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Parkeerautomaten en kentekenherkenning parkeervoorzieningen Veenendaal

Foto: © Gemeente Veenendaal

De huidige parkeerapparatuur in de parkeergarages is aan vervanging toe. Daarnaast heeft de gemeente de wens om in de drie parkeergarages die in beheer van de gemeente zijn zonder slagboom te werken, het zogenoemde fiscaliseren. Hierbij kan de parkeerder achteraf zijn parkeergeld voldoen. Hiervoor moeten de huidige parkeersystemen worden vervangen. De opdracht van deze aanbesteding bevat zowel de levering van de nieuwe parkeersystemen als het meerjarig beheer en onderhoud van deze systemen.
De parkeergarages die betrekking hebben op deze aanbesteding zijn:
– Parkeergarage Gemeentehuis
– Parkeergarage Arie van Hensbergen
– Parkeergarage Tricotage

De implementatie / levering zal gefaseerd worden gedaan, waarbij Parkeergarage Tricotage in januari 2023 als laatste zal plaatsvinden. De prijs van Apparatuur die wordt uitgevraagd betreft de Total Cost of Ownership (TCO) van de levering, dit betekent dat alle voorzienbare kosten per te leveren onderdeel van de apparatuur voor de duur van tien jaar vanaf oplevering, opgenomen dienen te zijn in de prijs van de apparatuur in de aanbieding.  Niet-voorzienbare kosten worden op basis van een marktconforme open kostencalculatie zonder opslagen vooraf aan opdrachtgever geoffreerd. Zie verder het PvE in de aanbestedingsdocumenten

De opdracht betreft de levering en het onderhoud voor de apparatuur voor de parkeergarages voor de gemeente Veenendaal, die in zijn geheel op de markt wordt gezet. Er is geen indeling in percelen. De gemeente Veenendaal wil een overeenkomst aangaan met één inschrijver. De verwachting is dat de parkeerautomaten zeker tien jaar in de garages actief zullen zijn, daarom zal naast de overeenkomst voor levering een gebruikersovereenkomst gesloten worden ten behoeve van het beheersysteem
en een onderhoudsovereenkomst ten behoeve van de apparatuur. De looptijd van deze overeenkomsten zal in totaal tien jaar bedragen, waarbij initieel de overeenkomst een looptijd krijgt van vier jaar met zesverlengingstermijnen van één jaar. De opdrachtgever kiest voor deze looptijden om in ieder geval de komende langdurige periode gewaarborgd te zijn van zoveel mogelijk uniformiteit en continuïteit in de apparatuur. Dit vanwege de duidelijkheid voor de parkeerder én de beheer- en managementkosten bij opdrachtgever. Opdrachtgever kiest namelijk voor parkeerautomaten die optimaal op één
beheersysteem zijn aangesloten. Gelet op de verwachte uitgaven gedurende de contractperiode wordt gekozen voor een Europese openbare aanbesteding. Voor deze aanbesteding geldt het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding “gunnen op waarde”. Dit is de inschrijving met de laagste fictieve inschrijfsom.

Bron: Tenderned zondag 10 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258502

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *