Tenderned down (update)

Aanbestedingsnieuws constateerde dat de website van Tenderned op donderdagavond 12 september onbereikbaar was ( aankondigingen). Er is van de storing geen melding te vinden op het twitteraccount van tenderned. Inmiddels is de storing opgelost, Tenderned meldt op Twitter AN stelt voor een 7/7 24/24 meldadres voor storingen op Tenderned. Vaak is de server een schop […]

Dunning grote groengebieden Den Haag

De gemeente Den Haag beheert ongeveer 300 ha. bos, waarvan per jaar 1/5 wordt beoordeeld op dunningsbehoefte, door Dienst Stadsbeheer. Hieruit vloeien jaarlijks de dunningen in diverse Haagse groengebieden. Het gaat hier om de groengebieden Arendsdorp-Oostduin, Bosjes van Pex, Bosjes van Poot, Clingendael, De Uithof, Madenstein, Marlot-Reigersbergen,  Meer en Bos, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Scheveningse Bosjes, […]

Snoeien en Rooien van bomen in Buren, Neder-Betuwe, Tiel

Aanbesteder én Opdrachtgever is de gemeenschappelijke regeling Avri. Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht in de gemeenten Buren, Culemborg, West-Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor deze acht gemeenten verzorgt Avri de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelt Avri het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft Avri de afvalstoffenverordening en verzorgt Avri de voorlichting […]

Bouwteam renovatie Haagse Hotelschool

De afgelopen jaren is gebleken dat de huisvesting van HTH ( Haagse Hotelschool) aan de Brusselselaan (Campus Den Haag) niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en de ambities van HTH wat betreft onderwijsvernieuwing en een duurzame en efficiënte bedrijfsvoering. De beperkingen van het gebouw zijn deels van bouwkundige en installatietechnische aard, maar […]

GT Print Centraal aanbesteed door VNG

Onder de noemer Gemeentelijke Telecommunicatie besteedt VNG Realisatie voor gemeenten printdiensten aan. Gemeenten nemen op de door hen gewenste wijze en tegen collectieve tarieven printdiensten af. Gemeenten kunnen meedoen met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt de gemeenten en verlaagt […]

Openbare aanbesteding Railterminal Gelderland

Gedeputeerde Staten Gelderland kiezen voor het starten van een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland (RTG). In een openbare aanbesteding kunnen marktpartijen inschrijven voor het realiseren en exploiteren van de railterminal. Hiermee hebben alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid om mee te doen. Een openbare aanbesteding is de beste manier […]

Omvormen beplanting en gras Zevenbergen en Klundert

De gemeente Moerdijk heeft een aanbesteding geplaatst voor het omvormen van de beplanting in de kernen Zevenbergen en Klundert. De uit te voeren werkzaamheden bestaan, afhankelijk van de locatie, uit: o Het verwijderen van beplantingen; o Het kappen van bomen; o Het leveren en aanbrengen van bomen; o Bemesten; o Grondwerk; o Grondbewerkingen (spitten, frezen […]

RWS start aanbesteding groot onderhoud A6 Lelystad-Noord – Ketelbrug

Rijkswaterstaat is van plan om via een concurrentiegerichte dialoog een Design & Construct-contract (D&C) aan te besteden voor groot onderhoud aan de rijksweg A6 tussen de aansluiting Lelystad-Noord (11) en de Ketelbrug. De snelweg A6 tussen de aansluiting Lelystad-Noord en de Ketelbrug gaat in 2020 en 2021 flink op de schop. De opdracht bestaat onder […]

Marktconsultatie Detecteren van drugs en contrabande t.b.v. DJI

Dit betreft een RFI ( Request for information) ten behoeve van innovatieve oplossingen voor het probleem omtrent drugs en contrabande binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze uitnodiging is een ‘call to action’ voor de marktpartijen die geïnteresseerd zijn om te participeren in deze RFI. Mede aan de hand van de animatie (op youtube) wordt het […]

110 abri’s Lelystad gegund aan Exterion

De door de gemeente Lelystad gevoerde aanbesteding voor de levering en onderhoud aan circa 110 abri’s is stopgezet en na stopzetting voorlopig gegund aan Exterion. Binnen de bezwaarperiode kwamen geen bezwaren en derhalve is de gunning aan Exterion definitief. Exterion is marktleider in de buitenreclame en heeft met haar brede aanbod veel mogelijkheden voor adverteerders. Exterion […]

Renovatie Stedelijk Museum Schiedam

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het selecteren van een bouwkundig aannemer en een installateur, voor de realisatie van de renovatie. De aanbesteding vindt plaats in twee percelen. Alvorens tot de realisatie over te gaan, zullen de bouwkundig aannemer en de installateur in de vorm van een bouwteam deelnemen aan de uitwerking van het definitief ontwerp […]

Aanschaf technische preventiemaatregelen Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een aanbesteding geplaatst voor de aanschaf van preventiemaatregelen. Binnen bepaalde Haagse wijken ( Schilderswijk, Transvaal, Moerwijk, Stationsbuurt, Dreven en Gaarden en Parkbuurt Oosteinde) is het risico op woninginbraken, overval en straatroven groter ten opzichte van andere wijken. Om een bijdrage te leveren aan het creëren van een veiliger woonklimaat zal de […]