Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal Ridderkerk

Het nieuwe Gemini College wordt gerealiseerd op de locatie van het voormalige hoofdveld van RVVH aan de Populierenlaan naast de Fakkel op Sportpark Ridderkerk in de gemeente Ridderkerk. Het huidige schoolgebouw aan de Prinses Margrietstraat is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen van de gebruiker. Samen met de gemeente heeft de school en haar bestuur […]

Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht

Eind 2012 zijn vier roltrappen (twee omhoog, twee omlaag) in gebruik genomen. De roltrappen hebben als doel een prettige loopverbinding tussen het Jaarbeursplein en het Stationsplein West te faciliteren. Vanaf het Stationsplein West is voor veel gebruikers de volgende bestemming de Stationshal van Utrecht Centraal (zie figuur hieronder). Veel bus/of treinreizigers maken gebruik van deze voorziening. Daarnaast staan […]

VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold”

VVD-raadslid Flikkema concludeert dat de aanbesteding van de Westelijke Rondweg “niet mislukt” is. Hij is teleurgesteld dat het niet binnen budget kan. De aanbesteding is niet mislukt maar alleen on hold. ” Verfrissend. Met die blik kun je er ook naar kijken als je kind chocoladerepen in de supermarktwagen heeft gegooid en je er alleen door […]

Oplossing Kaartverkoop voor Nationale Opera & Ballet

De Aanbesteding “Oplossing Kaartverkoop voor voorstellingen van Nationale Opera & Ballet en hieraan gekoppelde diensten” is opgebouwd uit twee aparte Percelen die onafhankelijk van elkaar gegund worden: Perceel 1 – Verwerving van een Backend Oplossing Kaartverkoop Perceel 2 – Verwerving van een Frontend Oplossing Kaartverkoop Het huidige systeem (AudienceView) loopt tegen het einde van de technische levensduur […]

Bouwteampartner “Kruithuis” in ‘s-Hertogenbosch

Het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch wordt een Vesting – en Watermuseum. Met de restauratie en herbestemming van het Kruithuis blijft dit rijksmonument bewaard voor de stad. En met de nieuwe invulling draagt het straks voor een belangrijk deel bij aan ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad. In 2013 is besloten het Kruithuis in gemeentelijk bezit te houden. Adviesbureau HEVO onderzocht […]

Renovatie Olympia College Rotterdam

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door Stichting BOOR. Het schoolgebouw van het Olympia College, dat valt onder Stichting BOOR, wordt gerenoveerd. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo’n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Het Olympia College te Rotterdam (OC) is  een openbare […]

Renovatie Berlagebrug Amsterdam alweer

Het rijksmonument Nieuwe Amstelbruf, populair genoemd Berlagebrug, wordt gerenoveerd, zodat de brug de komende 30 jaar (zo meldt de gemeente) weer betrouwbaar functioneert en recht doet aan haar monumentale status. Déjá vu, want die was al eens gerenoveerd. Dat was dan wel in 2001, maar dat duurde een jaar of 10 langer dan gepland en de halve […]

Arriva treinen op biodiesel

De provincies Groningen en Fryslân gaan een proef doen met treinen op biodiesel. Arriva gaat vanaf september 2020 met bestaande treinen op deze brandstof rijden. Als deze proef slaagt, kunnen ook andere treinen gebruikmaken van deze schonere brandstof. De overstap van gewone diesel naar biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) zorgt volgens Arriva voor 89 procent […]

Bussen weren, kan het of niet

Net nadat de rijksoverheid bekend maakte dat Chinese bussen bij een aanbesteding geweerd kunnen worden omdat dat land geen partij is bij het EU-verdrag, noch het GPA-verdrag, maakte Noord-Holland bekend dat het de Chinese bussen niet kon weren, gelet op de tekst van de Aanbestedingswet. Hoe zit het nou? De discrepantie viel ook in de […]

Prorail gunt vervanging treindetectiesysteem havenspoorlijn aan Sweco

Sweco heeft met ProRail een raamcontract gesloten om het treindetectiesysteem op de gehele Havenspoorlijn te vervangen. Over 4 percelen moeten 900 secties vervangen worden. Sweco voert voor alle percelen de verkenningsfase uit en voor perceel 1 ook de planuitwerkings- en realisatiefase. Deze opdracht is de eerste grootschalige toepassing van een nieuw type assentellers in Nederland. […]

Onkruidbeheer op Verhardingen Gemeente Halderberge

De gemeente Halderberge heeft een aanbesteding geplaatst met als doel te komen tot overeenkomsten met 2 of 3 aanbieders. De aanbesteding     ” De bestrijding van onkruiden op verhardingen ( elementen )” is verdeeld in 3 percelen, te weten: Perceel 1: Onkruidbeheer op verhardingen Hoeven en Bosschenhoofd Perceel 2: Onkruidbeheer op verhardingen Oudenbosch Perceel […]

Aannemer nieuwbouw Robuust BasisTeam (RBT) IJsselwaarden Velp

De opdracht in deze niet openbare aanbesteding van de politie betreft het realiseren van het nieuwbouwproject voor de huisvesting van het Robuust Basisteam (RBT) IJsselwaarden te Velp. Dit nieuw te bouwen gebouw dient een gebouw te worden dat flexibel is en kan inspelen op snel veranderende ontwikkelingen. Het moet een plek zijn waar de “Politie van overmorgen” […]