Met waterrad plastic opvissen innovatief experiment

Rijkswaterstaat stelt de ongebruikte sluis bij Borgharen ter beschikking om onderzoek te doen naar het verwijderen van plastic uit de rivier. Ook wordt een drijvende waterkrachtcentrale getest. Deze eerste pilot is een samenwerking met Noria, een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van innovatieve methodes en technieken om het plasticafvalprobleem aan te pakken. In dit […]

Nieuw tulp logo zonder aanbesteding?!

Het is dun gezaaid met opdrachten in de grafische vormgeving op TenderNed. Het nieuwe tulplogo voor Holland -we moeten Nederland zeggen – order, die volgens diverse berichtgeving in de media €200.000 gekost heeft, stond er bijvoorbeeld niet op. En het is ook nog eens echt enorm onwijs spuuglelijk, maar het schijnt dat je over smaak […]

Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel

Basisschool Den Doelhof ligt in het centrum van het Peeldorp Meijel (gemeente Peel en Maas) op een ruim en groen terrein. Het schoolgebouw dateert van 1978 toen er een middelbare school in gevestigd werd. Vanaf 1998 kwam het gebouw na een renovatie vrij voor de toenmalige basisscholen uit Meijel (St. Jozefschool en Aen den Mortel) die hiervoor werden […]

4e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) congres

Op 12 december 2019 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de ministeries van BZK, BZ, EZK en SZW het 4e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) congres. Inspirerende sprekers, inhoudelijke sessies en praktische workshops nemen u mee in de wereld van MVI. Met MVI kunnen stappen worden gemaakt in het versnellen […]

Herontwikkeling Frank van Borselenstraat Vlaardingen

Het object van aanbesteding (de aan te besteden Opdracht) betreft de ontwikkeling van de locatie Frank van Borselenstraat in Vlaardingen. Het betreft de planontwikkeling en de realisatie van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte. De gemeente is initiatiefnemer voor Frank van Borselenstraat. Naast twee woongebouwen van Waterweg Wonen (Valkenhof hoog en Valkenhof laag) […]

Bruggen Oranje Loper: Restauratiearchitectuur

De gemeente Amsterdam heeft een niet openbare aanbesteding uitgeschreven voor advies inzake de 9 “Oranje Loper”bruggen in de hoofdstad.Het beoogd aantal gegadigden is vijf. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit: 1) Het adviseren over de benodigde restauratiewerkzaamheden van de negen (waarvan zes monumentale) bruggen in de Amsterdamse binnenstad binnen project Bruggen Oranje Loper en het […]

Herinrichting A348 en onderhoud Middachterbrug

De opdracht van de Provincie Gelderland omvat groot onderhoud aan de A348, onderhoudsmaatregelen aan de Middachterbrug, eventuele maatregelen in het kader van breedband (zie ‘Breedband’) en eventuele maatregelen in het kader van motie 38 (zie ‘Motie 38’).  en Groot onderhoud A348 en motie 18M38 . Het grootste deel van de opdracht betreft het in standhouden van verharding. Naast het technisch […]

Vooraankondiging renovatie gerechtsgebouw Utrecht

Rijksvastgoedbedrijf heeft een vooraankondiging van de aanbesteding van de renovatie en herinrichting van het Gerechtsgebouw Utrecht geplaatst op Tenderned. Het RVB zal de aanbesteding naar verwachting voor de kerst van 2019 opstarten met de publicatie van de aankondiging ook op TenderNed. Bij de aankondiging zullen de definitieve termijnen worden bekendgemaakt. Gelieve de fictieve planning  buiten […]

Aannemer verbouwing Markdal/Breda naar politiebureau

Het basisteam Markdal is momenteel gehuisvest in een Multi-tenant huurpand aan het Chasséveld 3 te Breda. Deze huisvesting voldoet functioneel en technisch niet meer aan de eisen en wensen die door de sector Huisvesting van de Politie en de gebruiker aan panden voor basisteams worden gesteld. Met het oog op bovenstaande is gezocht naar passende alternatieve huisvesting […]

Waarom je niet alle kennis kan inkopen

Amsterdam heeft allerlei experts in huis. Dat staat op al die visitekaartjes. Toch is de stad in staat geweest een vlakke drainage aan te kopen. Een siergoot. Waarlangs het water niet wegloopt. De aannemer die het aanlegt, de inkoper die het inkocht, de landschapsarchitect die het zo ontwierp, de adviseur op het Ministerie die zich […]

Nieuwbouw KC Avenhorn

Stichting (I)KC Avenhorn heeft een niet openbare aanbesteding geplaatst voor kindcentrum Averhorn. De aanbesteder wil maximaal 5 gegadigden selecteren. Kindcentrum Avenhorn gaat onderdak bieden aan twee basisscholen (Stichting Allure en SKO-WF), een kinderopvang (Berend Botje) en een gymvoorziening (gemeente Koggenland). Stichting (I)KC Avenhorn treedt op als bouwheer voor de realisatie van het Werk en is hiervoor de […]

Aanbesteding politie motorkleding mislukt

Via een openbare aanbesteding was Nederlandse politie sinds september 2018 op zoek naar nieuwe motorkleding voor de komende vier jaar, met de mogelijkheid om daarna de raamovereenkomst met 6 maal één jaar uit te breiden. Er werd gezocht naar één leverancier die een complete uitrusting ging leveren, een uitrusting die bestond uit een leren motorpak […]