Middelburg blijft onder aanbestedingsgrens met sponsstralen

Bij werkzaamheden aan een brug in renovatie, de stationsbrug, is Chroom 6 aangetroffen in oude verflagen. Omdat de meerkosten de Europese drempelwaarden zouden overschrijden, zijn de werkzaamheden stilgelegd en is nader onderzoek gepleegd, naar alternatieven. Inmiddels kan de renovatie gewoon weer door, dank zij een innovatie in gritstralen. De opties varieerden van ‘geen brug’ tot […]

Amsterdam besteedt vervoer schoolzwemmen en schooltuinen aan

De Gemeente Amsterdam is voornemens het vervoer voor het schoolzwemmen en de schooltuinen in te kopen. De opdracht bestaat uit het verzorgen van deze dienst en is verdeeld in twee percelen. Een perceel is voor het schoolzwemmen. Scholen die op meer dan 1000 meter hemelsbreed van een zwembad afzitten kunnen voor dit vervoer in aanmerking […]

Aanbesteding zwembad Landgraaf mislukt

De uitvraag luidde in het kort, het ontwerpen, risicodragend ontwikkelen, realiseren en voor een periode van 20 jaar onderhouden van een nieuw zwembad met een bassin van 10×25 meter en een diepte van 2 meter. De aanbesteding is stopgezet omdat er geen geldige inschrijvingen waren gekomen ( of helemaal geen inschrijvingen). Een mogelijke verklaring voor dit […]

Infrastructuur Sfinx Zuid Maastricht gegund aan Den Ouden Schijndel

Op het terrein van de de voormalige Koninklijke Sfinx fabrieken ( aardewerk, sanitair) in Maastricht is al geruime tijd een herbestemming gaande. In het voormalige hoofdgebouw huist nu een Student Hotel, er zijn bioscopen en creatieve dingetjes en ook woningen. Een van de laatst aan te pakken gebieden is het terrein Sfinx Zuid waar momenteel […]

Leiden plaatst aanbesteding levering en plaatsing speeltoestellen

De beoogde opdrachtnemer kan een breed aanbod aan toestellen leveren en plaatsen. Variërend van speelaanleidingen tot complete speelplekken. Het aanbod omvat ook speelaanleidingen zoals keien, boomstammen, straatmeubilair, palen, palissaden, grondwerk, plantwerk, straatwerk, metselwerk et cetera. Het gaat hierbij, in hoofdlijnen, om de volgende werkzaamheden: Uitwerken van ontwerpen van speelplekken op basis van aangeleverde schetsontwerpen Opbreken […]

Aanbesteding geplaatst voor verlichting Busstation Amsterdam Noord

De gemeente Amsterdam heeft op Tenderned een aanbesteding geplaatst voor de openbare verlichting van het Busstation Noord. Inschrijven kan tot 3 april 2019. De  Levering en Realisatie bestaat in hoofdzaak uit: het leveren van verlichtingsarmaturen LED-Lichtlijn; het aanbrengen van een verlichtingsinstallatie aan de onderzijde van de betonconstructie van metrostation en Nieuwe Leeuwarderweg; het uitvoeren van […]

Stroomvoorziening Kermis Best gegund aan Homan

De gemeente Best had een aanbesteding geplaatst voor de stroomlevering tijdens de kermis. De levering van aggregaten en levering van biodiesel zijn nauw aan elkaar verbonden. Alle bedrijven die aggregaten leveren hebben ook afspraken met brandstofleveranciers. Buiten deze onderlinge afspraken tussen bedrijven die aggregaten verhuren en die ook biodiesel kunnen leveren, is de groep leveranciers […]

Aanbesteding geplaatst voor reconstructie Columbusweg Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie van de Columbusweg. De Amersfoortse 15 Columbusweg is een van de straten in de wijk Kruiskamp met een zeer slechte riolering. Tegelijk met de riolering wordt de inrichting van de straat aangepakt. Op 11 december 2017 zijn de conceptplannen gepresenteerd aan een participatiegroep. Met hun opmerkingen […]

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning (februari 2019)

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De planning van februari 2019 is nu beschikbaar. Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 […]

Aanbesteding tijdelijke afvalinzameling Waalre gegund aan Baetsen

Het is wat met het afval verzamelen in Aalst-Waalre. Er wordt gescheiden afval ingezameld dus, restafval, oud papier, groente en tuinafval en PMD (plastic, metaal, drankenverpakkingen). Dat schijnt succesvol te zijn en men wil er dus mee doorgaan. Een andere noviteit in Aalst-Waalre is het per (bak) fiets inzamelen van het afval. Daar is Aalst-Waalre […]

Centraal Museum Utrecht selecteert BAM voor beheer en onderhoud

– Centraal Museum Utrecht heeft na een aanbesteding BAM geselecteerd voor het technisch beheer van en onderhoud aan het Centraal Museum en een aantal gebouwen dat daarbij hoort, zoals het nijntje museum en het depot. Maandag 11 februari ondertekenden Marco Grob, zakelijk directeur Centraal Museum, en Erik de Ruiter, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek, de […]

Brabantse proef met Metalot en ijzerpoeder als brandstof

Brabant houdt samen met de Technische Universiteit Eindhoven, de Metalot campus en lokale ijzerbedrijven een proef naar het gebruik van ijzerpoeder als brandstof. Bij het verbranden van metaalpoeder komt veel warmte vrij dat kan dienen voor stoomproductie in industrie, als alternatief voor kolen in kolencentrales en als brandstof voor vrachtauto’s en schepen. Het verbrandingsproduct, vergelijkbaar met […]