Aanbesteding Koopvaardersschutsluis Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een Europese niet-openbare aanbesteding geplaatst voor het sluiten van een bouwteamovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst onder opschortende voorwaarden met één 0pdrachtnemer voor het project Koopvaardersschutsluis. Deze aanbesteding is opgedeeld in een selectie- en inschrijvingsfase. In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd om in de inschrijvingsfase een inschrijving in te dienen. Het Noordhollandsch […]

Sanering voormalige stortplaats Woltersum

De Gemeente Groningen houdt een aanbesteding conform de Nationale Niet-openbare procedure om tot het sluiten van een Bouwteamovereenkomst te komen en uiteindelijk tot het contracteren van het werk gedefinieerd als: “Sanering voormalige Stortplaats Woltersum” Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk (chemisch) afval van het bedrijf AKUAMOCO, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot […]

Onderhoud, reparatie en keuringen voertuigen, inventaris en bepakking VR Kennemerland

In september 2020 loopt de huidige overeenkomst die Veiligheidsregio Kennemerland ( Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en  Zandvoort heeft afgesloten af. Gezien de financiële omvang van de opdracht en het aflopende bestaande contract, is de aanbestedende dienst van plan met een openbare Europese aanbesteding nieuwe overeenkomsten af te sluiten. Het doel van deze aanbesteding is om per perceel een […]

Vier percelen voor woningbouw in de verkoop in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft vier aanbestedingen geplaatst omdat ze voornemens is deze percelen grond met opstal te verkopen. Het doel daarvan is om op de betreffende locaties een woningbouwplan te ontwikkelen en te realiseren, dat past binnen de omgevingskenmerken van dit gebied. Het gaat hierbij om percelen aan de Vitruviusweg, Jan Heynslaan, Generaal de Collaertpad  met Generaal Coenderslaan […]

Geef elke man een hengel en de vis sterft uit

Het is een Chinees spreekwoord. Geef een man een hengel… Geef elke man een hengel en de vis sterft uit. Hoezo? Omdat al die mensen zitten te hengelen. De hele dag. Altijd. Overal. Vieze vis eten. Tot je er ziek van wordt. De hele zee vissen ze leeg. Dan is er geen voer voor de […]

Verzorging restauratieve voorzieningen Provincie Flevoland

Bij de provincie werken ruim 400 medewerkers, aangevuld met stagiaires en externe inhuur. In het provinciehuis zijn dagelijks gemiddeld circa 440 personen aanwezig. De provincie Flevoland is een organisatie in ontwikkeling en het aantal medewerkers kan fluctueren gedurende de contractperiode. De organisatie richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. De vergadervoorzieningen worden benut door […]

Noord-Holland gaat door met aanbestedingen

Alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan. Dat bericht Noord-Holland. Passende oplossingen vinden met de samenwerkingspartners hebben voorrang boven het scherp stellen van aansprakelijkheden. Het is een van de onderdelen van een pakket maatregelen voor ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis. De provincie respecteert afspraken met […]

Geef een man een vis

Geef een man een vis en hij heeft die dag te eten, geef de man een hengel en hij heeft heel zijn leven te eten. Het is toch zo maar een gedachte die bij je opkomt als je leest over de mondmasker aanbestedingen in België en gezamenlijk Europa en een minister die achter het net […]

Nieuwbouw IKC Het Simmelink Eibergen

Zowel gemeente Berkelland als de betrokken partner en hoofdgebruiker (basisschool Het Simmelink) van het te vormen Integraal Kindcentrum Het Simmelink hebben de ambitie uitgesproken om als IKC Het Simmelink een bredere maatschappelijke functie te bekleden in Eibergen en voor de wijk in het bijzonder. De te realiseren nieuwbouw van het IKC kan hiervoor het gewenste vliegwieleffect zijn. IKC […]

Levering en plaatsing van Abri’s Amersfoort

Deze aanbesteding van de gemeente Amersfoort betreft het leveren en plaatsen van abri’s. De leverancier dient op basis van in het Programma  van Eisen verstrekte gegevens abri’s te leveren en te plaatsen op de aangegeven locaties. Buiten de scope vallen het beheer en onderhoud van de abri’s en de exploitatie van reclame. Hiertoe zal door de […]

Europadecentraal over termijnverlenging in aanbestedingen

Corona, Corona. De inkopers kunnen de aanbesteding nog wel voortzetten maar een spoedbestelling voor mondkapjes gaat eventjes voor. Kan een aanbesteding de tijd rekken? Ja, dat kan. Dat bericht tenminste Europa Decentraal eergisteren. Om problemen in een lopende aanbesteding te voorkomen, kan een overheidsorganisatie besluiten om zelf de gestelde termijnen verlengen. Belanghebbenden moeten dan wel op […]