Nieuwbouw en renovatie St. Bonifatiuscollege Utrecht

De aard van het project dat wordt aanbesteed door de Willibrord Stichting omschrijft zich als een onderwijsgebouw met ambitie. De omvang van het project is onderverdeeld: Schoolgebouw circa 9100 m2, waarvan 3600 m2 nieuwbouw en 5500 m2 renovatie Gymzalen circa 900 m2, nieuwbouw op een bestaand brugklasgebouw. Buitenruimten circa 2000 m2 De school is gevestigd […]

Aanbesteding rioolreinigingsvoertuigen Leeuwarden

Doel van de aanbestedingsprocedure is om een overeenkomst te sluiten die voorziet in de levering van één combi (vacuüm-hogedruk) voertuig en één hogedruk voertuig, tegen de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en daarnaast fungeert de overeenkomst als basis voor aanvullende en vervangingsopdrachten die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd. De opdrachtgever is in geen geval gehouden tot contractsluiting over te […]

Herinrichting Wittevrouwenstraat en Voorstraat Utrecht

De gemeente Utrecht wil een overeenkomst afsluiten met betrekking tot het project “Herinrichting Wittevrouwenstraat en Voorstraat”. Het project bestaat uit de herinrichting van de Wittevrouwenstraat en Voorstraat (van de kruising nabij het Neude tot de Wittevrouwenbrug). In de uiteindelijke inrichting van deze straten staan de fietsers en voetgangers centraal. De gemeente  Utrecht wil de belevings-, verblijfs- en toekomstwaarde […]

Prorail test duurzame dwarsliggers

Prorail houdt een test met duurzame dwarsliggers. In de “proeftuin” worden 4 soorten bielzen getest. Naast hout en beton gaat het ook om 2 nieuwe soorten: van kunststof en zwavelbeton. Kunststof en zwavelbeton zijn niet eerder gebruikt voor dwarsliggers. Oorspronkelijk waren alle dwarsliggers (bielzen) op het spoor van hout van beuken. Dat werd met creosoot (teerolie) […]

Assen gunt binnenkort aanbesteding Koopmansplein

Assen gunt binnenkort een aanbesteding voor de herinrichting van het Koopmansplein. Op TenderNed stond een aanbesteding voor een bouwteamovereenkomst open. Het college van B&W heeft het voorlopige ontwerp (VO) van het nieuwe Koopmansplein vastgesteld. Het voorlopige ontwerp is een verdere invulling van onder meer de eilanden op het plein, de aansluiting op het omliggende vastgoed en de […]

Duitse concurrent spant rechtszaak aan tegen gunning Damen

Een van de Duitse concurrenten van Damen Shipyards spant een rechtszaak aan tegen de gunning van een miljoenenorder voor fregatten van de Duitse defensie aan Damen Shipyards. Het gaat om German Naval Yards. Die maakte dat 20 januari bekend met een persbericht. Volgens het bedrijf, dat samen met thysenkrupp Marine Systems (tkMS) ook deelnam aan […]

Zorgpartijen haken af bij WMO aanbesteding Leeuwarden

Zorginstellingen haken massaal af bij een Leeuwardense zorg-aanbesteding. Nu al vier partijen hebben zich officiëel afgemeld als belangstellende voor de aanbesteding WMO-zorg die Leeuwarden eind september vorig jaar op TenderNed via Negometrix had geplaatst. Dat berichtten lokale media. Het gaat om GGZ Friesland, Zienn, Alliade en Kwadrant Groep. Zienn, dat ondersteuning levert voor daklozen, luidt daarbij nog de […]

Bijzondere voorrangsvoertuigen voor RAV Brabant MWN

De regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, maakt gebruik van bijzondere voorrangsvoertuigen met diverse uitgeschreven en gespecificeerde op- en inbouw. De RAV wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de aanschaf van bijzondere voorrangsvoertuigen inclusief op- en inbouw die voldoen aan de eisen zoals beschreven in het PvE. De voertuigen dienen allemaal van hetzelfde merk te zijn. […]

Bouw kindcentrum Woldwijck Hoogezand

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor de realisatie van een nieuw kindcentrum Woldwijck 2 (de Opdracht). De bouwkundig aannemer wordt hoofdaannemer waarbij de aannemer voor installaties als onderaannemer van de hoofdaannemer zal fungeren. Onder aansturing van het Scholenprogramma Midden-Groningen worden meerdere kindcentra gerealiseerd. Het primaire doel is het realiseren van duurzame […]

Stikstofcalculator moet aanbesteding Westelijke Rondweg redden

Afgelopen 18 oktober 2019 gaf het bestuur van Noord-Holland een startsein voor de aanbesteding van start voor de aanleg van een Westelijke Rondweg in Amersfoort. De bomenkap ervoor begon al in januari 2019. Maar een gunningsbericht zagen we nog niet. Loopt het nou? Aanbestedingsnieuws deed een klein onderzoekje naar de gang van zaken. Prorail hield […]

Eindelijk aanbesteding Cruquiusbrug

Na twee marktconsultaties (2017 en 2019) en een meedenksessie onder gebruikers en een vermoedelijke aanbesteding in september 2019, is dan eindelijk de aangekondigde aanbesteding conform de Europese concurrentiegerichte dialoog gepubliceerd. (Zie ook: Meedenken met de Cruquiusbrug N-H en Marktconsultatie gestart voor Cruquiusbrug Hoofddorp ) De aanleiding van het project is de vervangingsopgave die speelt bij brug A (oostzijde). Deze brug […]

Reconstructie Boerendijk e.o. Woerden

De gemeente Woerden is voornemens een opdracht voor de reconstructie van de van drie kruispunten en aansluitende infrastructuur in de Boerendijk en Jozef Israëlslaan te verstrekken. Voor het aanbesteden van deze opdracht heeft de gemeente Woerden gekozen voor een Nationale niet -openbare Aanbesteding met voorselectie. Het project betreft de bovengrondse en deels ondergrondse reconstructie van de Boerendijk, […]