Rioolrenovaties en -reparaties in de Gemeente Gouda

De aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van een raamovereenkomst van een soortgelijk raambestek, dat in 2015 op de markt is gebracht voor een aantal gebieden binnen Gouda, namelijk Bloemendaal, Noord, Achterwillens, Goverwelle – west, Oost, Kort Haarlem en Korte Akkeren. De opdrachtgever heeft tot doel om met één partij een raamovereenkomst af te sluiten voor […]

Beheer parkeergarages Roermond

De gemeente Roermond is eigenaar en Exploitant van de parkeergarages Kazerneplein en Stationspark.Voor beide parkeergarages is het beheer uitbesteed vanaf de start van de exploitatie. De huidige overeenkomst voor het beheer van de parkeergarages Kazerneplein en Stationspark eindigt op 31 december 2020. Vanuit dit perspectief wil de gemeente de beheertaken uitbesteden aan één marktpartij. Doelstelling van de […]

Aanschaf afvalbakken Avans Hogeschool Tilburg

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren van afvalbakken aan Avans. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die beste prijs/kwaliteit verhouding heeft uitgebracht. Door middel van deze aanbesteding wenst Avans: terugdringing van restafval en een toenemende bewustwording te realiseren op het vlak van gescheiden afvalinzameling, in combinatie met […]

TBI bedrijven gaan Tweede Kamer renoveren

Vrijdag hebben het Rijksvastgoedbedrijf en drie TBI-bedrijven een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de renovatie van de Tweede Kamer. Hiermee is ook de laatste van de drie aannemers bekend die vanaf de zomer 2021 gezamenlijk aan het Binnenhofcomplex aan de slag gaan. J.P. van Eesteren verzorgt de bouwactiviteiten, Croonwolter&dros realiseert de installaties en aannemingsbedrijf Nico de Bont neemt […]

CvA over deurwaardersdiensten: Aanbesteden geen keuze

Op woensdag, 22 juli 2020 is een nieuw advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) gepubliceerd. Advies 580 gaat over deurwaardersdiensten. Die vallen niet onder de uitzonderingsbepaling, zo oordeelt de Commissie. Het zijn  sociale en andere specifieke diensten in de zin van artikel 74 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.38 Aw 2012. In het advies zelf komt […]

Design & Build aanbesteding nieuwbouw Zwembad gemeente Helmond

Je zou bij deze aanbesteding bijna zeggen dat de kogel door de kerk was, maar de kerken zijn theater of supermarkt geworden, bovendien is er nog veel onder voorbehoud. Twee van onze redactieleden hebben kortere tijd in Helmond gewoond en kennen het zwembad de Wissen heel goed. Een binnenbad, meerdere buitenbaden en een enorme zonneweide. […]

Inkoopplanning Rijksvastgoed gepubliceerd

In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf. De inkoopplanning is tot stand gekomen, rekening houdend met voorzienbare behoeften van de opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf, budget en personele capaciteit om hieraan invulling te geven en ontwikkelen in de markt. In alle voorlopigheid en globaliteit is beoogd de markt toch zo goed mogelijk […]

Wijchen gunt renovatie Kasteel aan Modderkolk

Gemeente Wijchen heeft de opdracht voor het renoveren van Kasteel Wijchen definitief gegund aan twee Wijchense partijen. De winnaars zijn Modderkolk Projects & Maintenance B.V. en DKC Installatie-techniek B.V. Ook Dijkhof Bouw b.v. uit Klarenbeek. Op 23 juli hebben alle partijen de overeenkomsten getekend. Met het ondertekenen van de overeenkomsten hebben de partijen opdracht gekregen voor […]

Ontmanteling hennepkwekerijen en illegale sigarettenfabrieken

Al eerder berichtten wij over de aanbesteding van de ontmanteling van hennepkwekerijen. Zie Ontmanteling hennepkwekerijen aanbesteed Deze eerdere aanbesteding is echter zonder vermelden van redenen stopgezet. Nu op 23 juli 2020 is er een nieuwe aanbesteding geplaatst door de belastingdienst  en tevens is deze uitgebreid in de uitvraag met de ontmanteling van sigarettenfabrieken.  De opdrachtbeschrijving van […]

Groot onderhoud Lelystad Haven

Door de gemeente Lelystad wordt er, conform de ARW 2016, een openbare nationale aanbesteding “Groot onderhoud Lelystad-Haven”gehouden. Het uit te voeren werk betreft Lelystad-Haven in de gemeente Lelystad. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – het verrichtten van opruimingswerkzaamheden; – het opnemen en afvoeren van verhardingen, circa 46.500 m2; – het verrichten van grondwerk, circa 14.000 […]

Renovatie plantsoenen Gemeente Velsen

STG RIJK heeft namens de gemeente Velsen een Europese openbare aanbesteding “renovatie plantsoenen” geplaatst. De openbare procedure bestaat uit één fase. In april 2009 is Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) opgericht. De bij het inkoopbureau aangesloten gemeenten zijn: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland. RIJK […]

Rijksincassovisie: alles via CJIB

In antwoord op de vraag of het CAK incasso gaat aanbesteden, waarbij het CJIB dan moet gaan reageren op de aanbestedingen, antwoordt Minister de Jonge van zorg, mede namens de Minister van Rechtsbescherming, waar de vraag aan gesteld was, dat het rijk zoveel mogelijk opdrachten via het CJIB wil laten verlopen. Er wordt wel aanbesteed, […]