Gemeente Den Haag heeft kademuur Hooigracht aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Gemeente Den Haag heeft kademuur Hooigracht aanbesteed

Hooigracht, Den Haag
Foto; Gemeente Den Haag

Veel kademuren in Den Haag zijn gefundeerd op houten palen. Door een bacterie in het water is op veel plekken de houten fundering van de kademuren aangetast. Daarom worden de kademuren regelmatig geïnspecteerd. Ook de paalfundering van de Hooigracht is aangetast en moet vervangen worden.

De Kern Bijzonder is een gemeentelijk plan voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in de Haagse binnenstad. Ook de Hooigracht is opgenomen in dit programma. De uitstraling heeft een vast profiel: langs de kade staat een boom , een parkeerstrook, een recreatiestrook en dan de rijbaan. De bestaande inrichting op de Hooigracht wordt op een aantal punten verbeterd.

Uit een inspectie is gebleken dat de houtfundering van de Hooigracht niet meer voldoet. Bij de kade is scheefstand ontstaan richting het water door de slechte fundering. Besloten is om de kademuur te vervangen. De te vervangen kademuur heeft een lengte van 190 meter en het project loopt van de brug Houtweg tot de dilatatievoeg naast het pand op de hoek van de straat richting Laan van Roos en Doorn.

De bestaande kademuur dient vervangen te worden door een constructie die veilig en duurzaam is, zonder schade toe te brengen aan objecten van derden en in goede verstandhouding met de omgeving. De vervanging van de kademuur Hooigracht is een pilot op het gebied van duurzaamheid bij kadevervanging.

Nevendoelstelling is o.a. duurzaam inkopen. Hieronder wordt verstaan:

  • Stimuleren inzet elektrisch bouwmaterieel;
  • Aantoonbare milieuprestatie (Dubomat/CO2 reductie);
  • Duurzame bouwlogistiek.

Bron: Gemeente Den Haag en Tenderned 7 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160233;section=0

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *