Bestuur Goirle wil aanbesteding jongerenwerk doorzetten – Aanbestedingsnieuws

Bestuur Goirle wil aanbesteding jongerenwerk doorzetten

Het college van de gemeente Goirle wil het jongerenwerk aanbesteden om zo “het beste uit de markt” te krijgen. Die plannen konden ook rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel “Back to Basics” is daarmee zonder wijzigingen aangenomen. Huidig uitvoerder Stichting de Jong heeft daarop volgens lokale media de raadszaal zwaar teleurgesteld verlaten.

Raadslid Pernell Criens van de Goirlese PvdA had een amendement ingediend tegen de aanbesteding van het jongerenwerk. Zij wil “een appel doen op het gezonde verstand van de raadsleden. Steek vooral energie in ontwikkeling en samenwerking en niet in bureaucratie”. Voor grotere gemeenten met meerdere professionele partijen kan het aanbesteden leiden tot een kwaliteitsimpuls.

In kleinere gemeenten gaat het om een andere cultuur, met een aannemer die bekend is in het dorp. Ook hier kan de kwaliteit worden bewaakt,door goed te monitoren. Amersfoort en Venlo worden door Goirle als voorbeeld genoemd bij de aanbesteding. Criens noemt als voorbeeld naburige kleine gemeenten: Hilvarenbeek, Alphen-Chaam, Waalwijk, Heusden, Loon op Zand, Baerle-Nassau en andere naburige kleine gemeenten. “Het stoort me als andere raadsleden aanvoeren dat aanbesteding verplicht wordt opgevoerd.” Ja maar ja maar aanbesteden is de wet. Dat is niet waar volgens Criens. “We hebben wél een keuze!”

Ook raadslid van Baal spreekt zich uit over het beleid van andere gemeenten en stelt dat er geen plicht is tot aanbesteden maar ook geen toegevoegde waarde. Goirle vraagt om lokale verankering. Om te besparen op de inkoop, dat is geen doel want er ligt geen taakstelling. Harde resultaatafspraken kunnen volgens Van Baal ook en zelfs beter via de subsidierelatie worden geborgd. Het amendement kreeg steun van de SP, ook SP-raadslid Deborah Eikelenboom sprak zich uit tegen een aanbesteding en een relatie gebaseerd op wantrouwen. Zij onderstreept het verhaal van de PvdA en noemt een aanbesteding niet-passend in Goirle.

Raadslid Criens, bron Raadsinformatie Goirle, 7 maart 2017

Henk Gabriëls van pro-actief Goirle weerspreekt dat en stelt dat een gemeente bij een subsidie-instantie die zijn afspraken niet nakomt op basis van een subsidietraject, heel weinig poot heeft om op te staan. “Dan kun je als gemeente alleen zeggen “ik wil mijn geld terug”, dat wil niet zeggen dat de kwaliteit geborgd is. Wat wij willen als professionele organisatie is jongerenwerk waarin continu kwaliteit zit en dat doe je door middel van aanbesteden”. Voor wat betreft de administratieve lasten hoeft dat niet zo’n probleem te zijn volgens Gabriëls want dat volgt uit het beginsel van proportionaliteit en de Gids Proportionaliteit. Ook noemt hij dat alleen de winnaar een eigen verklaring in moet leveren, als voorbeeld van administratieve lastenverlichting.

Ook raadslid Erik Schellekes van de lijst Riel-Goirle is voor resultaatverplichtingen in het jongerenwerk. Het jongerenwerk kost 1 miljoen euro in 4 jaar en vindt dat dat “zakelijk” moet verlopen. Dat heeft niets te maken met wantrouwen en kan daarom het amendement niet steunen. Het CDA steunt het amendement niet bij monde van raadslid Piet Poos heeft aanbesteden niets met wantrouwen te maken, maar dat je op een professionele manier met elkaar omgaat en de afspraken transparant toetst en naleeft. Een aanbestedingsrelatie geeft dan meer flexibiliteit dan een subsidierelatie. Poos vindt het niet handig en niet professioneel om voor jeugdzorg een uitzondering te maken op het inkoopbeleid van Goirle. Wel vindt hij dat de Stichting Jong goed werk doet en dat het aanbesteden niet een diskwalificatie is van het werk van de Stichting Jong, integendeel.

Johan Swaams van de VVD benadrukt dat de gemeente risico loopt  nu het verantwoordelijk is voor het jeugdwerk en dat contracteren daarom de beste vorm is. De beslissing om te contracteren of te subsidiëren liggen bij de gemeente en geeft dáárin de PvdA wel gelijk dat het op zichzelf niet verplicht is. Volgens deskundigen gaat het om 2 extra mandagen aan administratieve lasten door de aanbesteding. De VVD verwacht dat de administratieve rompslomp verder teruggebracht zal worden en steunt het amendement niet. Ook vraagt hij zich af of de relatie van het amendement aan het bestuur de keuze laat om te subsidiëren.

Willem Couwenberg van de lijst Couwenberg ziet het aanbesteden van de jeugdzorg in Goirle ook helemaal niet zitten. Die benadrukt dat het subsidiebedrags meer dan €3,5 miljoen is in de gemeente Goirle. Het college wil daar niet op bezuinigen. Maar de jeugdzorg is altijd via vrijwilligerswerk gegaan. Als andere aanbieders van buiten Goirle of zelfs van buiten Nederland meedoen aan de aanbesteding; dan lijkt mij die binding ver weg. Dus u bent gewaarschuwd!Ik ben helemaal niet voor het aanbesteden en ik vind dit een zeer slechte zaak. Déh kost geld; en de vereniging en instellingen ok veul tijd straks. Ik ondersteun het amendement. Het amendement zal 6 stemmen halen en 11 tegen, dus het aanbesteden gaat gewoon door. Dat vind ik jammer. Dat is een kwalijke zaak. Er zal veel weerstand komen, van de vrijwilligers en van de organisatie van Jong en van de andere instellingen die het daar niet mee eens zijn, voorzitter. Ik hoop dat u zich beraadt om toch met de partijen rond de tafel te gaan zitten of het subsidiebeleid toch niet gehandhaafd kan blijven worden.

Wethouder Marijo Immink ondersteunt het amendement niet. Het amendement suggereert dat er maar 1 denkbare aanbieder is, de huidige Stichting Jong. Dat weerspreekt de wethouder. “Dat kan niet.” al geeft ze niet aan welke aanbieders er in Goirle nog meer zijn. We beseffen wel dat aanbesteden nieuw is en dat het daardoor mogelijk meer tijd kost maar het gaat niet om de extra hoeveelheid werk. Een subsidie kost evenveel tijd en evenveel werk.

Zie ook:

http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/goirle/b-en-w-goirle-houdt-vol-jongerenwerk-moet-aanbesteed-1.6964692

en het audiofragment waarin de raadsleden debatteren over de aanbesteding van het jongerenwerk:

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/07-maart/20:00

1 thought on “Bestuur Goirle wil aanbesteding jongerenwerk doorzetten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *