Design build onderhoud en energie de Passie Wierden – Aanbestedingsnieuws

Design build onderhoud en energie de Passie Wierden

De Passie Wierden is momenteel gehuisvest in een tijdelijk gebouw aan de Akkerwal 2 te Wierden. De Passie Wierden maakt onderdeel uit van de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. Het schoolbestuur is al enkele jaren met de gemeente in gesprek om te komen tot een permanent gebouw omdat het huidige niet aan de eisen voldoet. Als locatie voor de voor deze permanente is gekozen voor een kavel aan de zuidzijde van Wierden, de Esrand, gelegen tussen de huidige zuid-esweg en dokter G.H. Beensweg, nabij de N35 en de N350. De benodigde ruimtelijke procedures zijn momenteel in voorbereiding, de planning is dat op 14-09-2021 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld in de gemeenteraad van Wierden. 

Het binnen de uitgangspunten en kaders realiseren van het project de Passie Wierden, bestaande uit nieuwbouw groot ca. 4.949 m2 , uitgaande van 655 leerlingen. Er is een taakstellend budget, maar bij het schrijven van dit artikel was niet bekend hoe hoog dit budget is . De budgetten voor de onderhoudskosten en de energievolume(s)garantie volgen in de gunningsfase. We weten wel dat de gemeente Wierden €12.500.000,- bijdraagt in de kosten en dat de Passie zelf €900.000,- inbrengt.

De Passie vindt het belangrijk om een verbinding aan te gaan met de gemeenschap van Wierden. Zij beogen niet alleen een school te zijn, maar ook een bijdrage te leveren aan het sociaal-culturele leven in Wierden. Dit komt o.a. het meest prominent tot uitdrukking in de pauzeruimte annex theaterachtige omgeving die zij willen realiseren. In deze ruimte bevindt zich
een goed geoutilleerd podium annex dramaruimte met een tribunetrap in een intieme, theaterachtige sfeer. Door deze ruimte open te stellen voor inwoners, verenigingen en gezelschappen levert de Passie op actieve wijze een bijdrage aan de gemeenschap van Wierden.

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een opdrachtnemer, die in staat is om op basis van ruimtelijke functionele en technische eisen de Passie Wierden te ontwerpen, realiseren, te onderhouden en energievolumes cq. – kosten t.b.v. de gebouw gebonden energie te garanderen. De werken bestaan daarmee uit:
Ontwerpen parkeren, terrein, gebouw(en)
Aanvragen van de benodigde vergunningen;
Het creëren van een veilige (bouwplaats) situatie gedurende het gebruik van de tijdelijke huisvesting;
Uitvoeren bouwkundige werkzaamheden;
Uitvoeren elektrotechnische werkzaamheden;
Uitvoeren werktuigbouwkundige werkzaamheden;
Uitvoeren civiel technische en terreinwerkzaamheden;
Uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. vaste inrichting (vast timmerwerk, etc.);
Verzorgen van een service en onderhoudsperiode van 12 maanden na oplevering; – inclusief monitoring
Het onderhouden van het werk gedurende 25 jaar, optioneel kan deze periode verlengd worden met twee maal vijf jaar;
Het garanderen van energievolumes cq. –kosten t.b.v. de gebouw gebonden energie gedurende 25 jaar, optioneel kan deze periode verlengd worden met twee maal vijf jaar.

Er wordt de Europese niet-openbare procedure gevolgd. In de selectiefase zal de aanbestedende dienst vijf kandidaatinschrijvers selecteren, die vervolgens worden uitgenodigd voor de gunningsfase. De gunningsfase start met een challengeronde, waarna twee gegadigden tussendoor afvallen en drie partijen een definitieve inschrijving kunnen doen
voor het ontwerpen, realiseren, onderhouden en garanderen van energievolumes cq. –kosten voor de gebouw gebonden energie voor de Passie Wierden.

Bron: Tenderned 4 juni 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *