Architectenselectie kindcentrum Opmeer – Spanbroek – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie kindcentrum Opmeer – Spanbroek

Kaart: © Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland

Kindcentrum Spanbroek gaat onderdak bieden aan de Bonifatiusschool, basisschool ’t Ruimteschip (Stichting SKO-WF), basisschool De Akker (Stichting Allure), een muziekschool (Stichting Muziek Opmeer), een peuteropvang, BSO en kinderopvang (Berend Botje kinderopvang), een bibliotheek (Stichting West-Friese bibliotheken) en een consultatiebureau (GGD Hollands Noorden). De toegewezen projectlocatie is de huidige kavel van RKBS St. Bonifatius (kavel A1-2) aangevuld met
de groenstrook (kavel B) tot aan het Wuiver
 (zie afbeelding bij dit artikel). Het gebouw komt bijna aan de rand, ten zuiden van Opmeer te staan, op loopafstand van het winkelcentrum. Het terrein is rondom omsloten door woningen. Het perceel is in een rechthoek gelegen. Het gebouw dient gasloos, duurzaam, kosten- en energie-efficiënt te worden. Duurzaamheid spitst zich toe op slimme en waar mogelijk exploitatiegunstige materiaalkeuzes. Bij kostenefficiëntie gaat het om een goede balans tussen de bouwkosten en de onderhoudskosten.
Gegevens gebouw:
Vloeroppervlak IKC (BVO) : 4069 m2
Vloeroppervlak gymzaal (BVO) : 455 m2
Bouwlagen : 2
Buitenterrein : 13.680 m2 (incl. footprint gebouw)

De aanbestedende dienst is op zoek naar één opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor de aansturing op en uitvoering van alle bij de opdracht horende ontwerp- en adviesdiensten en activiteiten ( adviseur constructie en bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek). De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het vervaardigen van het ontwerp (architectonisch/bouwkundig, constructief, bouwfysisch). Het betref expliciet niet de adviseur technische installaties. Deze discipline wordt apart door de opdrachtgever gecontracteerd. De aanbesteding volgt de niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. 

Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de concept overeenkomst (model volgt in de gunningsfase). De overeenkomst is gebaseerd op de DNR 2011, herziening juli 2013. Opdracht voor een ontwerpfase leidt niet tot een automatische verlenging van de opdracht voor de volgende fase. Dit gaat per deelopdracht. Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij er in het ontwerpteam een integraal ontwerp wordt vervaardigd tot en met DO+/bestek. Op basis van dit bestek en tekeningen worden de uitvoerende partijen geselecteerd. Er wordt een selectie gemaakt van de vijf meest geschikte gegadigden. Zij worden uitgenodigd voor deelname aan de inschrijvingsfase. Als er sprake is van minder dan vijf geschikte gegadigden, gaat de procedure door met dit aantal, tenzij wordt besloten de procedure te beëindigen door de aanbestedende dienst. 

Bron: Tenderned 10 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227384


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *