Architectenselectie het Vlietland College Leiden – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie het Vlietland College Leiden

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Het Vlietland College is een zelfstandige interconfessionele scholengemeenschap. Het huidige gebouw is gelegen aan de Apollolaan 262 in Leiden en heeft een sporthal met drie te schakelen zalen. Het Vlietland College heeft op korte termijn behoefte aan nieuwbouw. Het gebouw is gedateerd en voldoet technisch niet meer aan de eisen voor een goed onderwijsgebouw. Bovendien brengt de energie- en exploitatievraag van het huidige gebouw forse structurele kosten met zich mee. Dit heeft enerzijds te maken met de periode waarin het gebouw gerealiseerd is, anderzijds met de overmaat aan vierkante meters die ook onderhouden moeten worden. In de gemeenteraad is een investeringsbudget van 24.00.000,-  vastgesteld voor de nieuwbouw voor 960 leerlingen inclusief twee gymzalen. Als voorkeurslocatie geldt hiervoor de Vijf Meilaan in Leiden. De gemeente Leiden is momenteel bezig met een haalbaarheidsstudie voor deze locatie. Als uitgangspunt voor het Vlietland College geldt dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd op basis van een leerlingenaantal van 1.000 en met drie gymzalen, wat resulteert in een ruimtebehoefte van 8.388 m² BVO. Dit is opgebouwd uit 7.024 m² BVO school en 1.364 m² BVO sport. De nieuwbouw dient een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en gasloos te zijn. Het Vlietland College is zelf de bouwheer van de nieuwbouw. In 2021 heeft een werkgroep van de school het ruimtelijk/functioneel en technisch programma van eisen opgesteld. Hierin zijn naast een ruimteprogramma en specifieke eisen ook al bepaalde verwachtingen opgeschreven over het
(terrein-)ontwerp en de inrichting van de nieuwbouw.

Voor voltooiing van het werk kiest de aanbesteder ervoor om de ontwerp- en advieswerkzaamheden door verschillende partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen deze partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze selectie is de aanbesteder op zoek naar de architect voor de nieuwbouw en de landschappelijke inpassing. De werkzaamheden voor deze opdracht omvatten het architectonisch en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp van het project en het ontwerp van de inrichting van het maaiveld van het totale perceel van de school en het mede begeleiden van de uitvoering van het ontwerp. De adviseurs voor de overige werkzaamheden, waaronder installatietechnisch, constructief-, bouwfysisch ontwerp en mede begeleiden van de uitvoering van de opdracht, zullen separaat worden aanbesteed.

De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen. In ontwerpteamverband wordt dit Programma van Eisen uitgewerkt tot bestekstukken. Het ontwerpteam maakt bij uitvoering van de opdracht gebruik van BIM. De architect heeft daarbij een coördinerende taak. Gegadigden dienen zich voor de gehele opdracht aan te melden, dus niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van de opdracht.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure. De gegadigden die op basis van selectie in fase 1 voor fase 2 worden uitgenodigd, ontvangen de gunningsleidraad met bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Gunning vindt plaats op basis van het EMVI-criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. De nadere criteria zijn:
 visie op opdracht (met daarin aspecten visie op locatie, kostenbewust ontwerpen, functioneel ontwerpen),
 communicatie en ontwerpaanpak,
 esthetische en functionele kenmerken,

Bron: Tenderned woensdag 8 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287877

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *