Architecten verbouwingen en inrichtingsprojecten – VU Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Architecten verbouwingen en inrichtingsprojecten – VU Amsterdam

Foto: VU.nl

De opdracht in deze aanbesteding betreft verbouwings- en inrichtingsprojecten. Doel is een selectie van maximaal drie partijen die de deze verbouwings- en inrichtingsprojecten vorm kunnen geven. Daarnaast wordt van de partijen verwacht dat er een  haalbaarheidsstudie e.d. worden gemaakt. De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, conform de Aanbestedingswet 2012.

De vastgoedportefeuille Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bestaat uit meerdere objecten. Een deel van de portefeuille is of wordt vervangen door nieuwbouw. Een ander deel van de portefeuille blijft in gebruik en wordt, indien nodig, aangepast aan veranderende wensen en eisen vanuit de organisatie. Vanwege de omvang van de vastgoedportefeuille en dynamiek van de organisatie verwacht de VU de komende jaren meerdere verbouwingen van verschillende omvang te realiseren en ruimten of clusters van ruimten opnieuw in te richten. De veranderende wensen en eisen worden door de Facilitaire Campusorganisatie geanalyseerd en beoordeeld. Indien aanpassingen aan bestaand vastgoed nodig zijn, initieert FCO een project. Een greep uit de mogelijke projecten met een ontwerpcomponent:
⦁ de herinrichting van kantoorverdiepingen of delen van verdiepingen op basis van de beleidskaders van de VU voor een nieuwe wijze van werken, met bijbehorende facilitaire voorzieningen (VU Smart@work, hybride werken);
⦁ de herinrichting van een onderwijsruimte of een cluster van onderwijsruimten; deze herinrichting faciliteert het onderwijsconcept activerend blended onderwijs; .
⦁ de herinrichting of uitbreiding van studieplekken, waarbij participatie van studenten aan het ontwerpproces tot de mogelijkheden behoort.
⦁ de herinrichting van het publieke of semi-publieke deel van bestaande gebouwen van de Vrije Universiteit; zoals het entreegebied, restauratieve voorzieningen of een vergadercentrum;
⦁ nieuwe entree bestaand gebouw;
⦁ een combinatie van hierboven genoemd.

De raamovereenkomsten worden afgesloten voor een periode van drie jaar met een eventuele optie tot verlenging van één jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomsten is 1 november 2022. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitsverhouding).

Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie in te schrijven met inachtneming van de eisen en wensen . De jaarlijkse omzet voor haalbaarheidsstudies en ontwerpopdrachten voor aanpassingen aan bestaand vastgoed en inrichtingsprojecten bedraagt naar verwachting tussen de €130.000,- en €200.000,- exclusief BTW. In uitzonderlijke gevallen valt dit bedrag hoger uit. Buiten de scope van de opdracht vallen ontwerpopdrachten voor nieuwbouw en ontwerpopdrachten voor onderzoeksinfrastructuur die specifieke deskundigheid vragen. Ontwerpopdrachten voor verbouwingen van bestaande gebouwen, waarvan de omvang groter is dan 8.000 m2 BVO, zijn als optie in deze aanbesteding meegenomen. Mocht de optie niet uitgeoefend worden zal de VU deze conform de aanbestedingsregels in de markt zetten.

De nadere opdrachten binnen deze overeenkomst zullen tussen de raamcontracten worden verdeeld waarbij de volgende situatie van toepassing is:
⦁ Opdrachten met een waarde tot €50.000,- zullen 1-op-1 onder de partijen worden verdeeld;
⦁ Opdrachten met een waarde boven de €50.000,- zullen in mini-competitie worden vergund.

In deze mini-competitie zal het gunningscriterium uiteenvallen in een kwalitatieve component van 70% en een prijscomponent van 30%.

Bron: Tenderned vrijdag 15 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259164

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *