Architect voorzieningencluster Westergouwe met kindcentrum Gouda – Aanbestedingsnieuws

Architect voorzieningencluster Westergouwe met kindcentrum Gouda

Weergave van het beschikbare terrein in de wijk Westergouwe.
Kaart: © Gemeente Gouda

De aan te besteden Opdracht “Nieuwbouw KC de Ontdekkingsreizigers” bestaat uit drie hoofdonderdelen:
• De nieuwbouw van KC de Ontdekkingsreizigers in twee of drie bouwlagen, de nieuwbouw van een sportzaal, met erop 40 sociale huurwoningen (appartementen) en de inrichting van de directe buitenomgeving.
• De aanleg van een buiten(sport)accommodatie voor sport, bewegen, ontmoeten en cultuur en het bijbehorende terrein.
• De nieuwbouw van een parkeervoorziening voor de diverse functies.

De opdracht betreft de architectonische (bouwkundige) ontwerpwerkzaamheden van de school, de appartementen, de sportzaal, de buitensportaccommodatie en de parkeervoorziening, alsmede de landschapsontwerpwerkzaamheden en de ontwerpwerkzaamheden voor de vaste inrichting in de diverse gebouwen. Het kindcentrum wordt gesitueerd in een parkachtige setting. Het natuurlijk en landschappelijk vormgeven van de diverse terreindelen (delen bij het kindcentrum, delen bij de sport) zijn belangrijk en integraal onderdeel van de architectonische uitwerking. De diverse functies hebben bij benadering het volgende brutovloeroppervlak:
• Het nieuwe kindcentrum: circa 6400 m²
• De woningen, sociale huur: circa 3430 m² / 40 woningen
• De sportzaal: circa 1100 m²
• Het terrein rondom de school: circa 3200m²
• De sportaccommodatie: circa 1500 m² waarvan de helft voorzien van een overkapping.
• De parkeervoorziening: oppervlak en voorziening ten behoeve van 45 overdekt/gebouwelijke parkeerplaatsen

Met de aanbesteding beoogd opdrachtgever een architect/landschapsarchitect te selecteren voor het gehele proces van structuurontwerp tot en met realisatie en nazorg. De projectplanning voorziet in het doorlopen van het ontwerp, de aanbesteding en de bouwvoorbereiding van globaal juli 2021 t/m mei 2023 en een realisatie van juni 2023 t/m april 2025. De opdrachtgever beoogt een bouwteam-proces vanaf de aanvang van de fase Definitief Ontwerp. De nog te selecteren aannemer neemt als bouwteampartner dus deel in het ontwerpteam van opdrachtgever.

De opdrachten voor de architectuur- en landschapsarchitectuurwerkzaamheden zijn samengevoegd omdat het ontwerp vanuit een integrale gebouw en gebiedsvisie moet worden bezien:
• Met de inpassing van de voorzieningen op het terrein en de keuzes in terrein- en landschapsinrichting dient het integrale ontwerp te voldoen aan de eisen uit het stedenbouwkundige plan en de daarin gevraagde parkomgeving.
• Een deel van het terrein dient functies voor sport, bewegen, ontmoeten en cultuur te faciliteren. Dit dient in combinatie met de parkomgeving en de speel-/verblijfsfuncties van het Kindcentrum en de woningen gecombineerd te worden.
• Het voorzieningencluster kent straks een groot aantal verkeersstromen van en naar de gebouwen (voetgangers, fietsers, auto’s, leerlingenvervoer) wat ingepast moet worden met de overige verkeersstromen (fiets-/voetpad, wegen) in dit gebied van de wijk. Deze invulling van het terrein en landschap is daarmee in grote mate bepalend voor het succes van het
ontwerp van de gebouwen. Dit vraagt om een integrale benadering van terreinen en gebouwen. Daarnaast vindt de gemeente Gouda het van belang om één aanspreekpunt te hebben voor het gehele ontwerpproces. Het wordt van belang geacht dat het te selecteren bureau dan wel de combinatie, aantoonbaar ervaring heeft met enerzijds het ontwerpen van  onderwijsgebouwen en anderzijds landschapsarchitectuur.

De gebruikte procedure is de Europese niet-openbare procedure. In de selectiefase wordt beoogd tot een selectie van geschikte gegadigden te komen in het kader van de dienstverlening inzake architectuur en landschapsarchitectuur.
Het doel van de Selectie is om te komen tot maximaal vijf geschikte gegadigden aan wie een uitnodiging tot het doen van een inschrijving zal worden gedaan. Deze vijf geschikte gegadigden ontvangen hiertoe een inschrijvingsleidraad. Opdrachtgever zal op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding beslissen aan welke gegadigde de opdracht zal worden gegund.  

Bron: Tenderned 5 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221427

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *