Architect nieuw gemeentehuis Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Architect nieuw gemeentehuis Haarlemmermeer

Kaart: © Haarlemmermeer

Het huidige raadhuis is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige bouweisen en de kosten van onderhoud en energieverbruik zijn hoog. Daarom heeft de raad in 2020 besloten dat de huisvesting van de gemeente aan vernieuwing toe is. Het college heeft zich uitgesproken voor één gebouw, dat de gemeente zelf gaat bouwen en beheren. Het moet een gemeentehuis worden dat recht doet aan Haarlemmermeer als trotse en dynamische gemeente door duurzaam materiaalgebruik, techniek, uiterlijk, cultuurhistorie, functie en gebruik. Voor het nieuwe gemeentehuis is een ruimtelijk, functioneel, technisch en duurzaam programma van eisen opgesteld.

Tijdens de bouwtijd is er tijdelijke huisvesting nodig. Voor de balies, de gemeenteraad, het college van B&W en de medewerkers die hun ondersteunen, wordt een locatie gezocht. Locatie: Raadhuisplein, Hoofddorp. Hieronder is een omschrijving opgenomen van hetgeen gerealiseerd zal gaan worden:
• Nieuwbouw ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp;
• Het betreft de vervanging van de huidige huisvesting;
• Het adres is Raadhuisplein 1 te Hoofddorp;
• De nieuwbouw betreft een gebouw voor 1.300 medewerkers, een ondergrondse parkeergarage en archief en een pubkliekshal, met een totaal brutovloeroppervlak (bvo) van 16.000 m²;
• De nieuwbouw dient een zodanig gebouw te zijn dat de exploitatiekosten goed hanteerbaar zijn;
• Het parkeren van auto’s gebeurt deels in de onderliggende parkeerkelder en deels aan de openbare weg;
• Voor de nieuwbouw wordt het bestemmingsplan gewijzigd, het voorontwerp bestemmingsplan is reeds vastgesteld.

Voor voltooiing van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden door verschillende partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze selectie is opdrachtgever op zoek naar een architect die de volgende dienst zal verlenen:
• Het architectonisch en bouwtechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp van het project en het mede begeleiden van de uitvoering van het ontwerp.
De advieswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een integraal ruimtelijk- functioneel, technisch Programma van Eisen en het stedenbouwkundig kader.

In de gunningsfase van de aanbestedingsprocedure wordt van de geselecteerde gegadigden verwacht dat zij een inschrijving doen die bestaat uit ten minste de volgende onderdelen:
• Schetsontwerp
• Plan van aanpak
• Tariefstelling
De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste
prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned 30 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223665

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *