Architect multifunctionele accommodatie Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Architect multifunctionele accommodatie Hilversum

Foto: © Gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum heeft als opdrachtgever het voornemen een multifunctionele accommodatie te realiseren. De totstandkoming van dit voornemen heeft een rijke geschiedenis. Eind maart 2017 is Buurthuis De Lelie afgebrand. Het voormalige buurthuis bood onderdak aan een breed scala van activiteiten en (buurt)initiatieven, gericht op diverse groepen uit de samenleving. Naast het buurthuis ligt de Paulusschool (een school die onderdeel uitmaakt van de Alberdingk Thijm Scholen).
De Paulusschool is een kleinschalige school. Het gebouw stamt uit 1981 en biedt ruimte voor de gewenste groei tot circa 160 leerlingen. De Paulusschool en het buurthuis zijn al jaren goede buren
en op dit moment maakt De lelie gebruik van ruimten in de Paulusschool. Ook de samenwerking met Bink (buitenschoolse opvang) verloopt goed. Bink wenst de samenwerking verder vorm te geven in de vorm van een extra vestiging met kinderopvang. 

De brand is aanleiding geweest om nader te onderzoeken op welke manier vervangende huisvesting voor de Lelie kan plaatsvinden. Meer specifiek is gekeken naar de mogelijkheid van een vervangend gebouw in de vorm van een multifunctioneel gebouw voor de Paulusschool, Bink kinderopvang en het buurthuis De Lelie. Een vestiging van Jeugd en Gezin maakt ook onderdeel uit van de scope. De werkzaamheden van deze opdracht omvatten het architectonisch ontwerp en het
uitvoeringsgereed maken van het bouwkundig ontwerp van het project en het mede (architectonisch) begeleiden van de uitvoering van het ontwerp. Er dient door de opdrachtgever nog een besluit genomen te worden over de timing van het betrekken van een uitvoerende partij bij het project en welke taken deze mogelijk precies krijgt qua uitwerking van het technische ontwerp. Dit kan invloed hebben op de omvang van de opdracht van de architect.

De locatie was vroeger in z’n geheel eigendom van de Clemensparochie. Er stonden twee schoolgebouwen, die in 1979 zijn vervangen door de Paulusschool. Het gebouw van De Lelie is in 1936 opgericht als onderkomen voor de Jeugd- en de Werkliedenvereniging. Beide gebouwen zijn qua architectuur typerend voor hun bouwperiode. De Paulusschool is
ontworpen door architectenburo Elshuis en is een voorbeeld van structuralisme. De Lelie, ontworpen door L. de Graaf, heeft duidelijk laat Amsterdamse school invloeden. Geen van beide gebouwen is aangemerkt als monumentaal. Het gebouw De Lelie wordt mede vanwege de functie die het vervulde ook wel gezien als buurt-historisch erfgoed. De locatie ligt in het beschermde gezicht Hilversum Zuid en Oost (vastgesteld op 13 maart 2015) en wordt omringd door gebouwen van verschillende signatuur en cultuurhistorische waarde. Aan de zuidzijde, aan de overkant van de Leliestraat, bevindt zich het monumentale, eerste
woningbouwcomplex Hilversum van W.M. Dudok. Gerealiseerd in 1915-1919 en gerestaureerd in de periode 2010-2012. Aan de kant van de Bosdrift bevindt zich de voormalige Clemenskerk, een rijksmonument, welke in 2012 is gerestaureerd. Het biedt thans onderdak aan het indoor trampolinepark Flight Deck. De naastgelegen, voormalige pastorie is thans een woonhuis en is aangemerkt als gemeentelijk monument. Aan de noordzijde (Irisstraat) en oostzijde (Hilvertsweg) bevindt zich woonbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw, die geen bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Het ontwerp van de nieuwe accommodatie dient zich te verhouden tot de verschillende bouwvolumes en de uiteenlopende sferen rondom de locatie.
Bij het ontwerpen moet expliciet worden onderzocht of het mogelijk is om een deel van de oude Lelie te behouden of op te nemen in het nieuwe ontwerp. Hetzij door delen van het oude gebouw te renoveren of materialen te hergebruiken of elementen te laten terugkeren in de vormgeving. Los van voornoemd hergebruik moet in elk geval de eerste steen van de Lelie behouden blijven en een plek krijgen in de nieuwbouw.

Wijkgebouw De nieuwe Lelie; Fotto: © Gemeente Hilversum

Bron: Tenderned 9 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224792

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *