Architect IKC De elementen Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Architect IKC De elementen Nissewaard

Foto: © Gemeente Nissewaard

De bouwopgave betreft een nieuw onderwijsgebouw voor 2 basisscholen, 1kinderdagverblijf en een gymzaal.

Het uitgangspunt is circa 24 lokalen voor 700 leerlingen verdeeld over 2 scholen. Het totale gebouw heeft een taakstellend bruto vloeroppervlak (BVO) van circa 4.700 m². Het bouwperceel is leidend (bestemmingsplan) en heeft een omvang van circa 1.600 m². De maximale bouwhoogte is 3 bouwlagen met eventueel extra hoogte voor de gymzaal.  et gebouw moet voldoen aan het Bouwbesluit, Verordening en beleid van de gemeente Nissewaard, bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid). Het gebouw moet BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) worden opgeleverd. De opdracht voor de Architect omvat het ontwerpen, adviseren en architectonisch en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp van het project en het mede begeleiden van de uitvoering van het ontwerp. Tevens behoort het maken van het schetsontwerp, interieurontwerp en terreinontwerp tot de werkzaamheden.

Aan de Oude Maas ter hoogte van de ingang van de metrotunnel is ruimte gevonden die geschikt is als bouwlocatie. Het kostte tijd om een geschikte plek voor het gebouw te vinden, omdat de beoogde locatie op een dijk ligt. Door de bouw van nieuwe woningen wordt een stevige groei verwacht van leerlingen in de wijk Elementen. Een groot deel van de huidige leerlingen uit de wijk Elementen krijgt onderwijs in de scholen van de wijk Schenkel, obs De Piramide en cbs Hoeksteen. Het nieuwe schoolgebouw zal straks alle leerlingen huisvesten uit de wijken Elementen en Schenkel.

Bron: Gemeente Nissewaard en Tenderned 14 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *