Tribune sporthal Opperdam Edam-Volendam – Aanbestedingsnieuws

Tribune sporthal Opperdam Edam-Volendam

Foto: Gemeente Edm-Volendam

De wekelijkse aankondigingenarmoe ligt weer achter ons. Na twee aankondigingen gisteren is er nu weer een redelijke vraag. Als die 48 uur TED vertaging er niet af kan, vragen we ons toch af waarom aanbestedende diensten volharden in het plaatsen van aanbestedingen op donderdag en vrijdag. Doe dat op zaterdag en zondag dan is het probleem omzeild. Je wilt toch als aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarop is de kans het grootste als je de markt een normale werkweek gunt.

Sporthal Opperdam bestaat uit twee sporthallen. Eén uit 1986 en één uit 2009. De sporthal uit 1986 heeft een uitschuifbare tribune die aan vervanging toe is. De sporthal wordt vaak gebruikt voor zaalvoetval op nationaal niveau en handbalwedstrijden op nationaal en internationaal niveau.
De sporthal is met scheidingswanden in te delen in drie zaaldelen. Ieder zaaldeel heeft een tribune die uit twee delen bestaat. In totaal zijn er dus 6 uitschuifbare tribunes die afzonderlijk te bedienen zijn. Elke tribune telt op dit moment 8 lagen met bankjes zonder rugleuning. 
Per tribune zijn er twee toegangsmogelijkheden:
1) vanaf de boven-balustrade
2) vanaf de sportvloer.
De boven-balustrade heeft in ieder zaaldeel twee uitsparingen van 94cm naar de tribune. Deze uitsparingen zitten precies aan de buitenzijden van de tribune. Deze uitsparing is gemaakt tussen twee verticale palen van de balustrade. De verticale palen staan 1,28 m van elkaar.
De uiteinden van de tribunes zijn treden om naar de tribunelagen te lopen. De treden zijn 23 cm hoog. Het is belangrijk om de doorgangen van 1.28m van de boven-balustrade naar de tribune aan te houden, zodat de boven-balustrade niet aangepast hoeft te worden.
De maatvoering van de tribunes is als volgt.
Zaaldeel 1: 13,5 m lang en 2,54 m hoog – capaciteit 200 personen, verdeeld over twee uitschuifbare delen.
Zaaldeel 2: 12,4 m lang en 2,54 m hoog – capaciteit 190 personen, verdeeld over twee uitschuifbare delen.
Zaaldeel 3: 13,5 m lang en 2,54 m hoog – capaciteit 200 personen, verdeeld over twee uitschuifbare delen.
Ingevouwen heeft elke tribune een diepte van 1,4 meter. Uitgevouwen is de diepte 6 meter. Het plafond waaronder de tribune geplaatst wordt, is 20 cm dik. Daaronder is nog een ruimte van 15cm. Deze extra ruimte van 15cm willen wij benut zien in de nieuwe tribune, zodat de eerste stap naar de nieuwe tribune minder hoog wordt dan nu het geval is. Deze stap is nu ruim 35 centimeter. De huidige tribune heeft geen wieltjes en is niet verankerd op de sportvloer. De zithoogte is 40 cm en het zitvlak is 23 cm. Ieder platform is 60cm diep en de rijdoorgang heeft een looppad van 37 cm.

De aanbestedende dienst wil in de sporthal Opperdam van 1986 het hele tribunesysteem zoals hierboven beschreven, vervangen door een elektrische uitschuifbare tribune. Elektrisch is noodzakelijk vanwege het vele gebruik, waarvoor op dit moment te veel mankracht nodig is. De maatvoering van de tribune moet gelijk zijn aan de huidige situatie, omdat we geen constructiewijzigingen willen aanbrengen in ons gebouw. Let bij de constructie van de nieuwe tribune op voldoende vluchtwegen. Er moeten minimaal twee vluchtwegen per zaaldeel zijn. Op dit moment zijn er zes uitschuifbare tribunes, twee per zaaldeel. Per zaaldeel mogen de twee tribunes worden gecombineerd. De sporthal krijgt in dat geval drie uitschuifbare tribunes. Het aantal lagen mag meer zijn dan 8, mits dit past op de daarvoor beschikbare plaats en als dat past binnen de eisen en wensen van het zitcomfort en vigerende wet- en regelgeving. De tribune mag maximaal 6,10 meter uitschuiven. Het aantal gewenste zitplaatsen bedraagt ten minste 590.
Bij Europese wedstrijden gelden strengere eisen:
– de tribune slechts maximaal 5,5 meter uitschuiven;
– het publiek mag niet op de sportvloer komen.
Voor deze situatie geldt dan ook dat de tribune een front moet hebben, zodat het publiek het veld niet kan betreden. Er moeten wel vluchtwegen zijn; twee per tribune. Zodoende kan het publiek in geval van calamiteiten zowel via de bovenkant als via de vloer de zaal kan verlaten. Op dat moment is het betreden van de vloer wel toegestaan. De aanbestedende dienst is op zoek naar een flexibel systeem en we vragen de leverancier om hier een voorstel voor te doen. Bijvoorbeeld een onderste of bovenste laag die niet uitschuift, waardoor de tribune niet verder dan 5,5 meter in het veld komt. De bestaande tribune (8 lagen met bankjes zonder rugleuning) moet worden verwijderd, inclusief de stalen constructie daaronder. De kosten hiervan maken deel uit van het budget dat voor deze aanbesteding beschikbaar is. De sporthal heeft nooddeuren die direct toegang geven tot een buitenplek waar een vrachtauto kan parkeren. Dit vergemakkelijkt de afvoer van materialen. Het hout mag worden opgestapeld en wordt door een externe – reeds gecontracteerde – partij opgehaald voor recycling. Het metaal moet wel worden afgevoerd.
Aan de inschrijver wordt gevraagd om in het prijzenblad een open kostprijscalculatie te doen voor een frame aan de voorzijde van de tribune waar reclameborden gemonteerd kunnen worden. De reclameborden variëren in grootte:
68×300
76×360
80×360
Als het niet mogelijk is om een flexibel frame aan te bieden, is het geen probleem om de reclameborden eenmalig opnieuw te produceren op één uniforme maat. Daar zorgt de aanbestedende dienst voor. De aanbestedende dienst is nog in overleg met de verenigingen wie deze kosten voor zijn rekening neemt.

De overeenkomst is een overheidsopdracht en wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door opdrachtnemer. De uitvoering van de opdracht is bij voorkeur gepland in de meivakantie of zomervakantie 2022 Regio-Noord. Nader overeen te komen met de opdrachtnemer.

De procedure die van toepassing is op deze offerteaanvraag is de openbare Europese aanbestedingsprocedure. Gunnen gebeurt op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Aanbestedende dienst heeft een maximaal budget voor de uitvoering van de opdracht.

Bron: Tenderned 14 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/23296

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *