Herinrichting wijk Moesel Weert – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting wijk Moesel Weert

De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Weert. De opdracht betreft de herinrichting en rioolwerkzaamheden van de wijk Moesel. Deze aanbesteding geschiedt op basis van deel 2 van de Aanbestedingswet 2012, zoals laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 juni 2016, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Aw 2012) en hoofdstuk 1 en 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016, het reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten (voorts: ARW 2016).
De aanbesteder handelt tijdens de aanbestedingsprocedure onder het voorbehoud van goedkeuring door of namens de eindverantwoordelijke, te weten het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Weert. De eindverantwoordelijke moet formeel instemmen met de conceptovereenkomst tussen de aanbesteder en de opdrachtnemer. Enkel nadat deze instemming is verkregen en de bezwaartermijn is verlopen, kan de opdracht definitief gegund worden.

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Moesel, te Weert in de gemeente Weert en omvat de volgende straten:
Beatrixlaan, Louise de Colignystraat, Poldermanstraat, Henricus Wouterstraat, Victor de Stuersstraat,
Charlotte van Bourbonstraat, Anna van Burenstraat, Willem de Zwijgerstraat, Anna van Saksenstraat,
Christinelaan, Juliana van Stolbergstraat, Margrietlaan, Willem de Rijkestraat, Irenelaan (ged.),
Bernhardlaan, Johanna van Polanenstraat, Engelbrechtstraat, Margrietlaan (ged.), Jan de Oudestraat,
Ernst Casimirstraat (ged.) en de Nasaulaan.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
– het schonen van het terrein;
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;
– het uitvoeren van saneringswerkzaamheden
– het uitvoeren van grondwerken;
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– het verwerken van funderingen;
– het aanbrengen van verhardingen;
– het uitvoeren van bijkomende werken;
– het onderhouden van de werken.

De start van het werk zal in het najaar van 2021 plaatsvinden. Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op 23 december 2022 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie UAV en aannemer wordt bepaald.  Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd.

De aanbesteder heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese openbare procedure.
De Europese openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijver dient zich te realiseren dat zijn aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken.

Ten einde het project daadwerkelijk te realiseren wordt een budgetplafond als uitsluitingscriterium aan het contract toegevoegd. Het projectbudget bedraagt €7.000.000,- excl. BTW. Wanneer de inschrijfprijs hoger sluit dan het gestelde budgetplafond wordt de inschrijving ongeldig verklaard. Gunnen geschiedt op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (Emvi) op basis van de beste prijs – kwaliteitsverhouding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Gunnen op Waarde methode.

Bron: Tenderned woensdag 14 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232953

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *