Architect herbouw De Schelft Noordwijk – Aanbestedingsnieuws

Architect herbouw De Schelft Noordwijk

De Schelft in brand. Foto: © Gemeente Noordwijk

Het multifunctionele complex De Schelft, zou in 2023 haar bouwkundige levensduur bereiken. In dat kader was gestart met het nadenken over de toekomst van De Schelft. De brand die op 14 november 2020 heeft gewoed, dwong de gemeente echter om de besluitvorming hierover te versnellen. Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad een richtinggevend besluit genomen over de beoogde functies van de nieuwe accommodatie. De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van een multifunctionele hal met een eenvoudig zwembad (alleen wedstrijdbad). Om deze variant betaalbaar te laten zijn, wordt op de locatie tevens de vestiging van een gezondheidscentrum beoogd. Meer concreet zal de nieuwe accommodatie moeten voorzien in onderstaande functies:
– Binnensporten voor minimaal handbal en badminton via sporthal met een drietal compartimenten van 16 bij 28 meter (netto sportvloeroppervlakte1.344 m2) inclusief bijbehorende faciliteiten waaronder een zestal kleedruimtes;
– Eén van bovenstaande compartimenten zal geschikt zijn voor diverse culturele activiteiten zoals muziek- en theatervoorstellingen;
– Diverse ruimtes ten behoeve van de carnaval– en toneelvereniging met een totaal oppervlakte van circa 400 m2;
– Evenementenfunctie ten behoeve van het carnaval en andere grote evenementen met een oppervlakte -inclusief sporthal- van minimaal 1500 m2. Dit wordt gecreëerd door extra ruimtes aangrenzend aan de sporthal via een zogenaamde
flexibele schil waardoor hier ruimte ontstaat voor 3.000 bezoekers;
– Horeca ten behoeve van het reguliere sport/cultuurgebruik;
– Een gezondheidscentrum incl. fitness en fysio van ca. 1.500 m2 BVO (optioneel);
– Een zes-baans-wedstrijdbad van 15,4 bij 25 meter met een deels beweegbare bodem voor de benutting van dit bad voor zwemlessen inclusief bijbehorende faciliteiten waaronder kleedruimten en lockers.

Het projectdoel is het realiseren van een functionele en duurzame sport-, cultuur- en evenementen accommodatie die de beleving van sport, cultuur en carnaval in Noordwijkerhout voor de komende decennia kan faciliteren. Een plek waar sporters,
verenigingen en bezoekers met plezier (terug)komen om te presteren, te ontmoeten en te vermaken/ontspannen.
De scope van de opdracht betreft het integraal ontwerpen van de nieuwe accommodatie. In deze werkzaamheden dienen naast het architectonische deel, ook de constructie, het installatieadvies, bouwfysica, veiligheid, duurzaamheid, (vaste) interieur,
bouwkostenramingen en terreininrichting integraal onderdeel van de opdracht te zijn. De Architect draagt zorg voor het ontwerp, het uitvoeringsgereed maken en esthetische begeleiding tijdens de realisatiefase.

De gevolgde procedure is de niet-openbare procedure. Deze kent een aanmeld- en een gunningsfase. Voor de te verrichten werkzaamheden in het kader van het indienen van de inschrijving in de gunningsfase (2e fase) ontvangen de inschrijvers, met uitzondering van de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund (c.q. winnende inschrijver), een vergoeding ter hoogte van €10.000,- exclusief btw, mits de inschrijver niet is uitgesloten op basis van de gestelde eisen.

Bron: Tenderned zondag 26 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248159

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *