Ombouw openbare verlichting naar LED in Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Ombouw openbare verlichting naar LED in Utrecht

Bij de foto de armaturen die zijn toegepast in de buurt Gijzenrooi te Eindhoven ©Zaz 2019

De gemeente Utrecht wil haar bestaande armaturen van de openbare verlichting vervangen voor duurzame LED-armaturen. Ongeveer 45% van het areaal is in de afgelopen jaren al vervangen. Het resterende deel wil de gemeente als één project aanbesteden. De gemeente wil één aannemer contracteren die zorgdraagt voor het vervangen en het renoveren van de armaturen. Deze aannemer moet ook zorgdragen voor de levering van alle benodigde materialen.
Buiten de scope van de opdracht valt het renoveren van type UC428 armaturen. De renovatie van deze armaturen wordt uitgevoerd door UW bedrijven. De levering van materialen die nodig zijn voor deze renovatie en het transport van armaturen van en naar de locatie van UW bedrijven zijn wel onderdeel van de opdracht.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het vervangen en renoveren van armaturen;
b. Het vervangen van lichtmasten met lph 4 meter en 5 meter;
c. Overige taken zoals:
1. administratieve taken t.b.v. de openbare verlichting;
2. verwerken mutatiegegevens in Luminizer;
3. bouwbesprekingen;
4. verslaglegging, rapporteren;
5. het opstellen en actueel houden van de uitvoeringsplanning.

De startdatum van de inwerkingtreding van het RAW-bestek is voorzien vanaf moment van ondertekening van de overeenkomst. Het werk dient aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden dienen vóór 31 december 2026 te
zijn uitgevoerd en opgeleverd. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 25 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337242

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 27 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *