Afvalmanagement systeem – Cyclus N.V. – Aanbestedingsnieuws

Afvalmanagement systeem – Cyclus N.V.

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pexels.com

De huidige ERP-oplossingenbij Cyclus  zijn in de huidige vorm een Legacy oplossing, stevenen beide af op een end of support situatie binnen nu en 12-24 maanden. De huidige leverancier is momenteel druk doende met de lancering van een nieuw online platform, waarin betreffende functionaliteit weliswaar weer terugkeert, maar dan wel als onderdeel van een grotere suite.
Cyclus N.V. is daardoor als aanbestedende dienst op zoek naar passende vervanging van de huidige oplossing(en), waarbij gestreefd wordt eind 2023 de nieuwe oplossing op te leveren. Met die oplossing wil Cyclus N.V. minimaal de komende vier jaar volledig ontzorgd worden, met een eventuele optie voor tweemaal twee jaar verlenging.

Uitgangspunten / doelstellingen
1. Vanuit de huidige oplossingen wordt alleen die functionaliteit overgenomen die toegevoegde waarde heeft en niet al door een andere oplossing binnen Cyclus wordt ingevuld. Het project is succesvol als alle processen binnen de vervangingsvraag van Cyclus werkend zijn, zonder inmenging van de huidige applicaties. Dan is de vervanging gereed.
2. De nieuw in te richten oplossing is vóór eind 2023 opgeleverd, zodat de stekker voor die tijd definitief uit de huidige legacy oplossingen kan worden getrokken.
3. Er mag tijdens en na de transitie géén uitval van dienstverlening zijn.
4. De aan te schaffen en in te richten oplossing(en) moeten voldoen aan de architectuur uitgangspunten van Cyclus (zie PvE).

De aanbestedende dienst wil op dit perceel een overeenkomst sluiten met één dienstverlener voor het leveren van een software oplossing volgens de specificaties in het beschrijvend document. De software oplossing van de inschrijvers moet voorzien in toepassingen ondersteunend aan hieronder opgesomde processen en moet daarenboven voldoen aan de vereisten in het Programma van Eisen:
1. Het kunnen voeren van een volledige administratie, ondersteunend aan de afvalinzameling via mini containers.

2. Het kunnen voeren van een volledige administratie, ondersteunend aan de afval inzameling via ondergrondse en cluster containers.
3. Het kunnen genereren van planningen.
4. Het kunnen voldoen aan de wetgeving.
5. Het invulling kunnen geven aan dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten.
6. Het kunnen faciliteren van het inkoopproces met leveranciers.
7. Het voldoen aan de uitgangspunten op het gebied van rapportage & beheer.
Optioneel
a. Het kunnen wegen van voertuigen bij overslagstations.

Buiten de primaire scope van de aanbesteding worden de inschrijvers uitgenodigd een aantal additionele functionaliteiten binnen de huidige oplossing met de opdrachtgever te delen. Deze functionaliteiten worden buiten de inschrijfprijs gehouden, maar zullen door de beoordelingscommissie wel op kwaliteit worden beoordeeld. Het staat de inschrijvers vrij zelf te bepalen wat er in het kansendossier wordt opgenomen, maar te denken valt aan onderwerpen als:
Visie op/mogelijkheden om ondergrondse containers te openen met mobiele telefoon (digitale milieupas), inclusief bijbehorende administratieve huishouding in Diftar omgeving
Dynamisch inzamelen
Afspraken module voor milieustraten
Klantportaal
Route creatie
Meldingenproces (intern)

Schatting van de waarde van de opdracht ligt binnen de bandbreedte: €800.000,-  –  €1.000.000,-. Deze schatting is gebaseerd op een totale looptijd van acht jaar, met inbegrip van de éénmalige implementatiekosten en de realisatie van een 10-tal interfaces. Met deze inschatting wil de aanbestedende dienst de geïnteresseerden een zo goed mogelijk beeld geven van de omvang van de opdracht. Voor deze aanbesteding wordt de Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 25 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289723

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *