Levering Leidse lantaarns en lichtmasten – Gemeente Leiden (onduidelijke looptijd) – Aanbestedingsnieuws

Levering Leidse lantaarns en lichtmasten – Gemeente Leiden (onduidelijke looptijd)

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Leidse lantaren in de Haarlemmerstraat. Foto: Google Streetview

De Leidse lantaarn en Leidse mast zijn specifiek voor Leiden. Vrijwel de gehele binnenstad is hiervan voorzien en dit draagt in hoge mate bij aan het karakter van de binnenstad, zowel bij daglicht als bij duisternis. De gemeente hecht grote waarde aan het behoud van het beeld en karakter van de binnenstad. Om te bewerkstellingen dat er op openbaar verlichtingsgebied samenhang, herkenbaarheid en eenduidigheid in de buitenruimte daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is de wens voor een raamovereenkomst met een contractduur van vier jaar en de optie tot verlenging van eenmaal vier jaar en eenmaal een verlenging van twee jaar.

De Leidse lantaarn is kenmerkend voor de Leidse binnenstad. De gemeente Leiden wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van de klassieke lantaarn en de lichtmasten. Daarnaast behoort het ombouwen van de oude conventionele Leidse armaturen naar LED-verlichting ook bij deze opdracht. Wijzigingen ten behoeve van de verduurzaming en/of technische
ontwikkelingen van het product qua ontwerp en de materialiseren zijn onderdeel van deze overeenkomst.

Vanuit deze raamovereenkomst zullen op afroep bestellingen geplaatst worden voor het vervangen, en het aanpassen van lantaarns en lichtmasten op basis van de op de inschrijfstaat vermelde prijzen per eenheid. De specificatie van deze producten is opgenomen in het Programma van Eisen (PvE) en haar bijlagen. Het contract wordt gesloten voor de gehele gemeente Leiden. De afroepen worden gedaan door Afdeling Beheer en het Projectbureau.

Momenteel staan er 2870 armaturen in geheel Leiden, waarvan 200 LED. De gemeente besluit zelf over de aantallen om te bouwen en/of nieuw te bestellen armaturen. Armatuur 2024-2025 circa 750 st. voor afdeling Beheer, circa 25 per jaar voor PB
Lichtmast 5 per jaar, circa 25 per jaar voor PB Ombouwen 2024-2028 circa 1400 st. De jaarlijkse geschatte omvang van de raamovereenkomst wordt verwacht tussen de €900.000,- en €1.500.000,-  jaar. De aantallen zijn jaarlijks zeer verschillend en afhankelijk van de werkelijke situatie, de vervangingen en de om te bouwen armaturen waardoor deze raming een indicatie is.

NDR: Aanbesteder vermeldt twee verschillende looptijden in een leidraad. Vooraan in de 1.1 aanleiding is vermeld een looptijd van vier jaar en een optionele verlenging van eenmaal vier jaar en eenmaal twee jaar. Onder het kopje 1.3 Raamovereenkomst staat initieel vier jaar en twee optionele verlengingen van twee jaar. Dit wijkt dus twee jaar af van het in de aanleiding vermeldde. Daar moet de aanbesteder dus nog eens zijn Leidse lichtje over laten schijnen. Aanbesteder geeft wel een rangorde aan bij tegenstrijdigheden. Dan geldt eerst het vermeldde in de raamovereenkomst en aan de laatste mem hangt de leidraad en zijn bijlagen. In de concept raamovereenkomst staat de lange looptijd van tien jaar vermeld. Echter is het concept een bijlage op de leidraad, dus van geringe betekenis. De sleutel tot de oplossing ligt echt bij de aanbesteder van de “Sleutelstad”

De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 november 2023. Deze Aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiden, Holland Rijnland en Servicepunt71. Servicepunt71 verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. Deze Europese Aanbestedingsprocedure volgt
de openbare procedure.

Inschrijvers kunnen zelf de Leidse armaturen, lichtmasten en omgebouwde armaturen bezichtigen in de openbare ruimte. Een locatie waar drie varianten in dichte nabijheid staat is Havenplein, Leiden. Daarnaast stelt opdrachtgever een nieuwe
armatuur en omgebouwde armatuur beschikbaar in de periode 6 t/m 8 maart 2023. De bezichtiging vindt plaats op de Admiraal Banckertweg 15 te Leiden. U kunt zich melden voor een bezichtiging via een bericht op Tenderned bij deze aanbestedingsprocedure. U kunt met maximaal drie personen tegelijk naar de bezichtiging komen. Vragen stellen tijdens de bezichtiging is niet mogelijk, dit is mogelijk via de vragenmogelijkheid in Tenderned.

Als laatste willen we u nog melden dat de opdracht gegund wordt aan de inschrijver met beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 24 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289593

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *