Afvalinzamelvoertuigen met zijbelading AVRI – Aanbestedingsnieuws

Afvalinzamelvoertuigen met zijbelading AVRI

Avri is een uitvoerende dienst van Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van acht gemeenten in Zuidwest Gelderland. Avri houdt zich bezig met duurzame grondstoffeninzameling en efficiënt onderhoud van de publieke ruimte in deze regio. Handhaving, Beleid & Advies en Bedrijfsafval zijn eveneens werkzaamheden die Avri uitvoert. ‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’ is het bedrijfsmotto. Het werkgebied van Avri omvat de gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel. Tevens is Avri actief in de vrije markt. Avri Bedrijfsafval zamelt op commerciële basis afval in bij bedrijven.
De opdrachtgever is in het kader van deze aanbesteding van plan overeenkomsten af te sluiten voor de levering van afvalinzamelvoertuigen met zijbelading. Het gaat in totaal om de levering van twintig afvalinzamelvoertuigen met zijbelading. Avri voorziet dat zij in 2022/2023 acht wagens zal afnemen en in 2026/2027 vier wagens en in 2028/2029 nogmaals vier wagens. De af te nemen voertuigen zijn N3 voertuigen. Deze voertuigen moeten vanaf 2022 voldoen aan de CVD, door het toepassen van HVO-100 brandstof.
Avri heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De aanbesteding wordt gegund aan één inschrijver. Avri  heeft tevens de keuze gemaakt voor toepassing van één perceel, omdat op deze wijze een maximale mededinging ontstaat voor de inschrijvers en de concurrentie niet beperkt wordt.

Het is toegestaan om meerdere keren als hoofdaannemer in te schrijven (maximaal twee inschrijvingen per hoofdaannemer). Indien een inschrijver toch meer dan tweemaal als hoofdaannemer inschrijft, zullen alle inschrijvingen van deze inschrijver als hoofdaannemer als ongeldig worden aangemerkt en van deelname worden uitgesloten.

Er bestaat de mogelijkheid om op locatie deel te nemen aan een schouw. De datum en tijdstip waarop de schouw plaatsvindt staat vermeld in het overzicht op pagina 4 van de leidraad.

NDR: Neen daar staat geen datum en tijdstip, alleen dat de schouw plaatsvindt in week 11, 2022. Dat is de week van 14 maart 2022 tot en met 20 maart 2022.

U kunt zich hiervoor uiterlijk tot twee werkdagen voor de datum van de schouw aanmelden (via e-mail) bij de contactpersoon van de aanbesteding. Voorzichtigheidshalve dus vóór 10 maart 2022. Tijdens de schouw worden geen vragen beantwoord. Eventuele vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk te worden ingediend voor de nota
van inlichtingen.
De volgende onderdelen zijn te bezichtigen tijdens de schouw:
1. Diverse soorten minicontainers

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024, met optie tot driemaal eenzijdige verlenging door de opdrachtgever met maximaal twee jaar per verlenging. De gevolgde procedure is de openbare procedure. Gegund wordt er op de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 27 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253709

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *