Gemeentelijke website Beekdaelen – Aanbestedingsnieuws

Gemeentelijke website Beekdaelen

Op dit moment beschikt de gemeente Beekdaelen over de website beekdaelen.nl. Deze website is gebouwd en wordt technisch beheerd door de huidige dienstverlener. Deze overeenkomst loopt af op 1 februari 2023. De gemeente wil  een overeenkomst (inclusief verwerkersovereenkomst) aangaan voor het implementeren, hosten en onderhouden van een nieuwe website beekdaelen.nl. De gemeente Beekdaelen is op 1 januari 2019 ontstaan uit een herindeling van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen.

Het implementatietraject is gericht op de invoering van een nieuwe website incl. vereiste functionaliteiten, en dat zijn er nogal wat, deze functionaliteiten zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten evenals een programma van eisen en wensen. Dit alles brengt de nodige veranderingen met zich mee voor de ambtelijke organisatie. Het implementatietraject kent een aantal fasen waarbij verschillende activiteiten worden uitgevoerd, zoals testen, accepteren, communiceren en opleiden van medewerkers en
beheerders. Deze activiteiten worden uitgevoerd voor het in gebruik nemen van de website.
De verschillende fasen in het implementatietraject dienen door opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk te worden uitgevoerd. Het accent kan per fase en per activiteit anders liggen. De rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met onder andere de onderliggende verantwoordelijkheden, oplevermomenten en afhankelijkheden dienen inzichtelijk te zijn voor de aanbestedende dienst. De
inschrijver dient een implementatieplan (gunningscriterium K1) in. 

De gemeente wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer voor de periode van vijf  jaar met de optie tot verlenging van maximaal twee keer één jaar. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 september 2022.
Beekdaelen kiest in deze aanbesteding voor het volgen van de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in dit beschrijvend document gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 26 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253662

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *