Klantgeleidingssysteem Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Klantgeleidingssysteem Rotterdam

Illustratie: pixabay.com

Op het moment maakt de gemeente Rotterdam gebruik van een klantgeleidingssysteem. Dit is een generieke voorziening en wordt gebruikt in 27 locaties t.b.v. de klantgeleiding naar balies en spreekkamers van Dienstverlening (DV), Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Werk & Inkomen (W&I) en Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO). Het functioneel beheer is belegd FB Generiek. Doordat het huidige contract verloopt per 01 april 2023 en de wens vanuit de proceseigenaar en functioneel beheer is om een digitaliseringsslag te maken in het klantgeleidingssysteem, is de wens ontstaan voor deze Europese aanbesteding. Het systeem heeft de afgelopen jaren zoveel ontwikkelingen doorgemaakt op functioneel gebied, dat het de wens is om te gaan voor zo min mogelijk tot geen maatwerk.

Een klantgeleidingssysteem dat voldoet aan de eisen, dat het klantproces kan ondersteunen bij diverse publiekslocaties en servicepunten is de eis en wens. Het systeem voldoet daarmee aan de Rotterdamse infrastructuur en landelijke wet- en regelgevingen en kan tevens koppelingen verzorgen met diverse andere applicaties. Bij de implementatie van het nieuwe klantgeleidingssyteem is er voldoende begeleiding (denk aan fysieke beschikbaarheid in werkdagen, avonduren, weekenden en diverse opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers) vanuit de leverancier om het implementatietraject soepel te laten verlopen.

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van een eigen afsprakenmodule. Indien het nieuwe klantgeleidingssysteem een afsprakenmodule geïntegreerd mee kan leveren, overweegt de gemeente Rotterdam deze module te gaan gebruiken. De inschrijver dient kenbaar te maken in zijn aanbieding of de inschrijver een afsprakenmodule kan leveren in combinatie met het klantgeleidingssysteem. Deze wordt niet meegenomen in de gunning van deze opdracht. Het is aan de aanbestedende dienst om deze module in een later stadium eventueel te integreren in het dan bestaande klantgeleidingssysteem. Het aantal locaties voor het klantgeleidingssysteem kan gedurende de looptijd van de overeenkomst variëren. Er kunnen locaties bijkomen of opgeheven worden.

De begindatum van de af te sluiten overeenkomst ligt naar verwachting op 1 januari 2023. De initiële looptijd van de overeenkomst is vier jaar, waarna de looptijd maximaal tweemaal verlengd kan worden voor de duur van één jaar. Na afloop van deze looptijd eindigt de overeenkomst van rechtswege. Om zoveel mogelijk geïnteresseerde ondernemers de kans te geven op de opdracht heeft de aanbestedende dienst gekozen voor de openbare procedure, waarbij selectie en gunning in één ronde worden uitgevoerd. De Inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst beoordeeld op basis van het gunningscriterium ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)’. Hierbij wordt bij de beoordeling van de inschrijvingen onderscheid gemaakt tussen de kwalitatieve en financiële aspecten.

Bron: Tenderned zondag 29 mei https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262757

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *