AEB plaatst aanbesteding voor luchtvoorverwarmers – Aanbestedingsnieuws

AEB plaatst aanbesteding voor luchtvoorverwarmers

Het Afval Energiebedrijf van Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst in zowel het Engels als het Nederlands voor Luchtvoorverwarmers. Dat zijn warmtewisselaars die warmte onttrekken aan rookgas en afgeven aan verbrandingslucht, voor een beter rendement. De aanbesteding loopt geheel via Negometrix, volgens de niet-openbare procedure.

Met deze aanbesteding wordt beoogd te komen tot een Overeenkomst met één marktpartij aangaande het ontwerpen, bouwen én monteren van AEC Luchtvoorverwarmers. De scope omvat eveneens, het demonteren van de huidige AEC Luchtvoorverwarmers

Verderop in de Tender gaat het verhaal door in het Engels, wat ook maar weer aantoont, dat het aanbestedingsgebeuren echt te weinig rekening houdt met andere talen:

With this public European tender, AEB aims to conclude an agreement with one party for the design, production and installation of AEC Air Preheaters. The disassembly of the current AEC Air Preheaters is also part of the scope.

AEB has decided to replace the air preheaters of the four AEC incineration lines. Due to the technical condition and age, it is necessary to replace the air preheaters before 2026. The Contracting Authority aims to conclude an agreement with the Tenderer who produces the best thermal design at the most favourable price.

The Contractor must produce a thermal design that meets the minimum requirements set out in the specifications.

AEB heeft ook een klein stukje over zichzelf als vragende partij opgenomen:

AEB Exploitatie BV (hierna: Aanbestedende dienst) is een grondstoffen- en energiebedrijf. Met moderne installaties zorgt de Aanbestedende dienst voor een duurzame- en betaalbare verwerking van afval en de productie van een optimum aan energie en grondstoffen. Daarmee levert de Aanbestedende dienst een bijdrage aan de realisatie van het klimaatbeleid en het voorkomen van vroegtijdige uitputting van grondstoffen. Hierbij wordt op een evenwichtige wijze rekening gehouden met de belangen van onze stakeholders en kunnen we ook de generaties ná ons een schoon milieu en een leefbare omgeving bieden. Hiermee geeft de Aanbestedende dienst mede invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De sluitingsdatum voor de tender is op 26 aug. 2022, 22:59

Zie verder de Tender

©AEB 2019

202453 Design, manufacture and installation of AEC Air Preheaters ||| Het ontwerpen, produceren en inbouwen van AEC Luchtvoorverwarmers
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267560/details

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *