Advies CvA 138 subgunningscriteria moeten voldoende geobjectiveerd – Aanbestedingsnieuws

Advies CvA 138 subgunningscriteria moeten voldoende geobjectiveerd

Een tweede deze week gepubliceerde advies  van de Commissie van Aanbestedingsexperts acht de klachten van de klagers gegrond. In het advies wordt een taxibedrijf beoordeeld op de zakelijke communicatie als koud en zeer zakelijk. Dat achten de aanbestedingsexperts niet objectief.

De motivering van de aanbestedende dienst benadrukt dat de beschrijving in de inschrijving van de klager “koud” is, “gevoel ontbeert” en “zeer zakelijk” is. De beoordeling refereert niet inhoudelijk aan de vier vragen die klager met betrekking tot het subgunningscriterium “Persoonlijke communicatie met de klant” in haar inschrijving moest beantwoorden. Een dergelijke motivering voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen.

de vier vragen in het gunningscriterium waren:

– Op welke wijze organiseert de inschrijver de informatievoorziening naar de klant ten aanzien van het persoonlijk gebruik van de regiotaxi (denk aan informeren over een ritstatus, geboekte rit, zonebudget, etc.)?

– Op welke wijze neemt de inschrijver maatregelen indien een klant te laat opgehaald dreigt te worden door bijvoorbeeld plotselinge drukte in het vervoer?

– Hoe en wanneer de inschrijver omgaat met een (dreigende) “no show” rit en hoe de inschrijver dit tracht te voorkomen?

– Op welke wijze borgt de inschrijver dat het personeel voor deze opdracht is opgeleid, bewust gemaakt van zijn verantwoordelijkheden en getraind is in het omgaan met de doelgroep en de systeemkenmerken van de [taxidiensten]?

In het advies beveelt De Commissie beklaagde aan bij toekomstige aanbestedingen de bij toepassing van de (sub-)gunningcriteria van belang zijnde aspecten zoveel mogelijk te objectiveren. Verder beveelt de Commissie aan bij de beschrijving daarvan als maatstaf aan te houden dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat moeten zijn die criteria op dezelfde wijze te interpreteren.

Zie: https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/adviezen/160517_-_advies_138_-_1.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *