Adembeschermingsapparatuur Brandweer Zeeland – Aanbestedingsnieuws

Adembeschermingsapparatuur Brandweer Zeeland

©Brandweer 2020

De brandweerzorg in de provincie Zeeland is per 1 januari 2013 ondergebracht in één brandweerkorps, Veiligheidsregio Zeeland. Het korps bestaat uit drie werkgebieden, met in totaal 68 brandweerposten waar de brandweerzorg is ondergebracht. In het korps werken bij elkaar, als vrijwilliger en als beroeps, ruim 1200 mensen die dag en nacht paraat staan om de inwoners van de provincie te helpen. Daarnaast is er een centraal kantoor in Middelburg van waaruit algemene zaken worden uitgevoerd zoals financiën, personeelszaken, ICT, communicatie, juridische en beleidsadvisering.

De in omloop zijnde ademluchtapparatuur van VRZ, te weten ademluchttoestellen, gelaatstukken, ademluchtcilinders en het testapparatuur is deels technisch dan wel economisch afgeschreven. VRZ heeft besloten over te gaan tot vervanging van ALLE in gebruik zijnde ademluchtapparatuur en testapparatuur. De aanbesteding bestaat uit drie percelen. 

  • Perceel 1: ademluchttoestellen en ademluchtmaskers
  • Perceel 2: ademluchtcilinders
  • Perceel 3: levering en installatie van de benodigde testapparatuur

De opdracht voor het leveren van bovengenoemd apparatuur wordt voor perceel 1 verleend voor een duur van 10 jaar. De opbouw van de overeenkomst bestaat uit een initiële opdracht tot leveren van alle materialen en middelen zoals beschreven in de scope van de opdracht. Daarna zullen incidentele aankopen conform de overeenkomst plaatsvinden op basis van behoefte.
De contractduur van de overeenkomst voor Perceel 2 bedraagt maximaal 20 jaar. Deze overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 10 jaar. VRZ kan deze overeenkomst met 10 jaar verlengen. De opbouw van de overeenkomst bestaat uit een initiële opdracht tot leveren van alle materialen en middelen zoals beschreven in de scope van de opdracht.
Daarna zullen incidentele aankopen conform de overeenkomst plaatsvinden op basis van behoefte. Na de volledige contractperiode eindigen beide overeenkomsten voor zowel Perceel 1 als Perceel 2 van rechtswege. Voor perceel 3 hanteert VRZ een éénmalige opdracht tot leveren. Deze overheidsopdracht voor perceel 3 wordt dan ook niet aangegaan door middel van een overeenkomst. Wel wordt voor deze aanschaf een onderhoudscontract aangegaan voor de duur van 10 jaar. Inschrijver dient een concept van het onderhoudscontract (SLA) bij zijn inschrijving aan te bieden. 

De doelstelling van de aanbesteding is de aanschaf van ademluchtapparatuur en testapparatuur:
1. Die eenvoudig en vriendelijk in gebruik en onderhoud zijn;
2. Waarbij de veiligheid van de materialen en middelen voorop staat;
3. Die voldoen aan de maximale levensduur tegen een minimale total cost of owner-ship;
4. Die geproduceerd worden onder maatschappelijk verantwoorde condities en voldoen aan duurzame criteria.

De inschrijver zal voor de nog in omloop zijnde ademluchtapparatuur een inruilprijs in mindering dienen te brengen. Deze inruilprijs wordt verdisconteerd in het totaalbedrag per perceel. Dus voor perceel 1 houdt dit in dat een inruilbedrag voor de huidige toestellen en gelaatstukken dient te worden bepaald door de inschrijver. Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld de in te ruilen toestellen, cilinders en testapparatuur te schouwen die zich op de centrumposten bevindt. U kunt daartoe een afspraak maken via: inkoop@vrzeeland.nl.

Alle Inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de Aanbestedende Dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de economisch meest voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 25 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217728

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *