Actualiseren zwemwaterprofielen 2022 t/m 2025 RWS – Aanbestedingsnieuws

Actualiseren zwemwaterprofielen 2022 t/m 2025 RWS

Foto: © Gemeente Hoeksche Waard

Rijkswaterstaat(RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Deze aanbesteding betreft de opdracht voor het actualiseren van tenminste 116 en
ten hoogste 160 zwemwater-profielen in Nederland over een periode van vier jaar. Bij de opdracht over vier jaar zijn twee opties tot verlenging van telkens een jaar van toepassing. De werkzaamheden dienen op basis van de vraagspecificatie te worden uitgevoerd en worden vergoed op basis van een combinatie van vaste prijs en nacalculatie.
In de afgelopen jaren zijn de bij de opdracht te verzamelen en te verwerken gegevens en de specialistische advisering eerder door verschillende opdrachtnemers in verschillende projecten verwerkt en gerapporteerd. Met deze aanbesteding wordt beoogd de werkzaamheden uniform (en niet versplinterd) uit te laten voeren. Daarnaast heeft de opdrachtgever de werkzaamheden uit oogpunt van efficiency en zorg voor inhoudelijke kwaliteit de opdracht voor over een langere periode (vier
jaar) en in één perceel gehouden, zodat één partij (al dan niet een combinatie) de opdracht gegund krijgt. Correcte informatie die op tijd beschikbaar komt, is van groot belang voor de primaire taken van Rijkswaterstaat in het algemeen en de wettelijke taken op het gebied van waterkwaliteit in het bijzonder. De opdrachtnemer dient in hoofdzaak het volgende te verrichten:
specialistische adviesdiensten op het gebied van waterkwaliteit die noodzakelijk zijn om de zwemwaterprofielen voor de door Rijkswaterstaat aangewezen zwemwaterlocaties in Rijkswateren jaarlijks te evalueren en te bepalen of de desbetreffende profielen moeten worden geactualiseerd, alsmede om die actualisatie daadwerkelijk uit te voeren
De werkzaamheden strekken zich verder kort gezegd uit tot:
1. het verzamelen, analyseren en gezamenlijk met de Opdrachtgever beoordelen van biologische en/of ecologische informatie op het gebied van waterkwaliteit en natuur;
2. het verwerken en opslaan van die informatie in zwemwaterprofielen en op internet.

De werkzaamheden voor metingen c.q. monsterneming en laboratoriumanalyse met betrekking tot de zwemwaterlocaties zijn niet in deze opdracht ondergebracht. Deze data worden ingewonnen bij een andere opdracht die is aanbesteed door Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (CIV).

Deze aanbesteding volgt de openbare procedure. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 5 februari 2022https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251519

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *