Accountants hebben geen tijd voor aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Accountants hebben geen tijd voor aanbesteding

De gemeente Bedum heeft samen met naburige gemeenten een aanbesteding in voorbereiding voor de accountantsdiensten maar Deloitte heeft al aangegeven daaraan niet mee te werken. Deloitte heeft er geen tijd voor en wil de opdracht overdragen aan Tilly Baker. Dat werd deze week bekend via Accountancy Nieuws. De accountant is wettelijk verplicht de jaarrekening goed te keuren. Omdat aanbestedende diensten dit moeten inkopen, gaat dat via een aanbesteding.

Bedum heeft samen met De Marne, Eemsmond en Winsum en de gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen één Europese aanbesteding uitgeschreven voor accountancydiensten. De aanbesteding verliep via aanbestedingskalender. Daarop reageerde niemand, zo liet verantwoordelijk wethouder Theo Berends van Eemsmond weten.

Minister Plasterk heeft laten weten dat hem deze signalen ook bereikt hebben. Dat zei hij tegenover de commissievergadering Sociale Domein. De gemeenten

papieren monster
Papieren monster

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben geen accountant kunnen vinden. Hij geeft aan dat de controle op de jaarrekening verplicht is maar niet controleert hoe gemeenten inkopen. Plasterk heeft er overleg over met zijn collega van Financiën.

Al in 2007 berichtte Accountant.nl dat het accountants veel tijd kost om in te schrijven op een aanbesteding. Kleinere accountantskantoren haken daardoor af. Buitenlandse accountants reageren niet, omdat de accountants bekend moeten zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Arie Elsenaar, destijds industry leader lokaal bestuur van Deloitte, dat in 2005 nog 69% van de gemeentelijke accountancyverklaringen deed, zei in dat bericht al in 2007 over aanbestedingen: “Het is een groot papieren monster dat iedere drie tot vijf jaar opnieuw op ons afkomt.” Elsenaar noemde de aanbesteding “een farce, omdat je toch steeds weer bij dezelfde accountants uitkomt”. Het kost € 25.000 euro aan uren die niet in de factuur kunnen worden doorbelast.

Uit onderzoek van BMC dit jaar blijkt dat de reden waarom accountants geen tijd hebben voor de jaarrekening komt, omdat het meer werk is om de jaarrekening op te stellen. Eerder deze week berichtte onderzoeksbureau BMC, dat de helft van de gemeenten geen goedgekeurde jaarrekening heeft. Zo is bij 178 gemeenten is de Controleverklaring voor rechtmatigheid met een beperking vastgesteld, bij 28 gemeenten heeft de accountant een oordeel onthouden en 1 gemeente heeft een afkeurende verklaring gekregen.

Het bureau BMC heeft ook onderzocht waarom de controle op de jaarrekening uitbleef. In 69% van de gevallen blijkt dat te komen door het Persoonsgebonden budget. Overige ‘oorzaken’ 20 komen in 34% van de gevallen voor. Dit betreft bijvoorbeeld fouten of onzekerheden rondom aanbestedingen/inkoop buiten het sociaal domein of grondexploitaties. Het bedrag dat hieraan gerelateerd is betreft 10% van het totaal, volgens het rapport.

accountancydiensten

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *