Aanschaf elektrische veegwagen(s) ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf elektrische veegwagen(s) ‘s-Hertogenbosch

©Amsterdam 2017

Voor de binnenstad van ’s-Hertogenbosch is de gemeente op zoek naar een tweetal middelgrote elektrische veegwagens (minimaal 3,5 m3), waarvan één voertuig als optie wordt aangeboden, evenals samenhangende dienstverlening als reparatie en onderhoud. De veegwagens worden ingezet voor het vegen van goten van wegen, evenementenlocaties en op trottoirs (zwerfafval) en de voetgangersgebieden in het centrum. De veegwagens kunnen 7 dagen in de week worden ingezet en dienen een gebruikstijd van acht uur te kunnen borgen. Naast levering van de veegwagens wenst de gemeente tevens een onderhoudscontract af te sluiten tegen een vast bedrag per maand.

De veegmachine heeft een veegbreedte van minimaal 200 cm met 2 borstels. In het PvE zijn de overige minimumeisen ten aanzien van de opdracht beschreven. Indien u uw inschrijving indient gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze minimumeisen. Een inschrijving, welke niet voldoet aan één of meer minimumeisen komt niet voor gunning in aanmerking.

De opdracht betreft een raamovereenkomst met de aanschaf/levering van een maximumhoeveelheid van twee elektrische veegwagens. De overeenkomst gaat in op de leverdatum van de eerste elektrische veegwagen, en eindigt na afloop van de onderhoudsperiode van tien jaar of 12.500 draaiuren (wat het eerst wordt gehaald) per geleverd voertuig. De garantietermijn van het voertuig, inclusief lakwerk, is conform de huidige wet- en regelgeving. Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de gemeente worden verlengd voor het onderhoud op de onder deze overeenkomst geleverde elektrische veegwagens met drie periodes van één jaar.

Bron: Tenderned zaterdag 17 juni 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *