Aanschaf afvalbakken Avans Hogeschool Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf afvalbakken Avans Hogeschool Tilburg

Foto: Avans

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren van afvalbakken aan Avans. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die beste prijs/kwaliteit verhouding heeft uitgebracht. Door middel van deze aanbesteding wenst Avans:
terugdringing van restafval en een toenemende bewustwording te realiseren op het vlak van gescheiden afvalinzameling, in combinatie met een hogere vitaliteit, bij studenten en medewerkers, door het faciliteren van een meer centrale afvalinzameling op alle locaties van Avans.
De te verwachten aanvangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 01-11-2020.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Het leveren en plaatsen van afvalbakken en bijbehorende signing op alle locaties van Avans, het afhandelen van bijbehorende garantiediensten, en het leveren van eventuele nabestelling. Op een aantal locaties is reeds een pilot uitgevoerd en zijn er al nieuwe afvalbakken aanwezig, waardoor delen van deze locaties buiten de scope van de opdracht vallen. Het afvoeren van de oude afvalbakken wordt door Avans verzorgd. Avans zoekt een duurzame oplossing, waar de inschrijvers ook voorstellen voor kunnen indienen. Deze oplossing wordt uitgevraagd als onderdeel van de gunningscriteria. De volgende resultaten van de pilot zijn relevant voor deze aanbesteding:

• Eenvoudiger scheiden van afval is mogelijk door keuze te bieden uit 4 afvalstromen (Bekers, Plastic-PM, Papier, GFT & Restafval), gebruik makend van kleurgebruik in vaste volgorde, vormen en signing.

  • Door losse geschakelde units te gebruiken kan Avans flexibel omgaan met plaatsing en tevens extra afvalstromen bijplaatsen in de toekomst (bijv. AGF).
  • De 160 liter (XL) en 60 liter (M) units voldoen aan de gevraagde capaciteit en zijn arbo vriendelijk te ledigen door middel van de losse deksels, en bij de 160 liter unit ook een scharnierdeur aan de voorzijde.
  • De witte kleur van de bakken zorgt ervoor dat de bakken goed opvallen en geeft een ‘hygiënisch gevoel’ bij gebruikers.
  • De bak is gemaakt vanstaal, voorzien van een afneembare kunststof kap dan wel van ander materiaal mits het materiaal kwalitatief minimaal gelijkwaardig is én even duurzaam is. Het is geen eis dat het kunststof uit volledig gerecycled materiaal bestaat.
  • Het gewicht zorgt dat ze niet omvallen en toch makkelijk te verplaatsen zijn.
  • Restafval vermindert door aparte inzamelmiddelen voor papier, koffiebekers en PMD aan te bieden. Hierdoor kan meer afval duurzaam hergebruikt worden tot grondstof en Co2 uitstoot vermeden worden.
  • Verhoging vitaliteit medewerkers, doordat de afvalbins naast hun bureau vervangen worden door centrale afvaleilanden op kantoor en ze een paar stappen verder lopen om hun afval weg te werpen.
  • Bewuster omgaan met afval door gebruikers. Deze afvalscheidingsopzet is vergelijkbaar met de thuissituatie. Er is meer besef dat afval hergebruikt kan worden tot grondstof door middel van de signing. Deze signing is ontworpen door de Communicatie afdeling van Avans en wordt bij het PvE toegevoegd.

De omvang van de opdracht is uit te drukken in het aantal afvalbakken dat wordt aangeschaft. In totaal worden sets van vier afvalbakken (units) met een inhoud van 60 liter, sets van vier afvalbakken met een inhoud van 160 liter en een enkele papierbak met een inhoud van 160 liter uitgevraagd. De nieuwe afvalbakken, die reeds zijn aangeschaft op de locaties aan De Bijster, Hogeschoollaan en Onderwijsboulevard zijn niet meegenomen in de inventarisatie. Aan deze indicatie kunnen door inschrijvers geen rechten ontleend worden omtrent toekomstige omzet gedurende de looptijd van de overeenkomst.Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat er wijzigingen worden doorgevoerd in bv. het aantal locaties en/of gebouwen binnen Avans. Deze wijzigingen kunnen consequenties hebben voor de bestaande dienstverlening en inzet van personeel.

De aanbesteding zal leiden tot een overeenkomst voor levering. De reden daarvoor is dat de dienstverlening eindigt, nadat alle afvalbakken zijn geleverd. Uitzondering hierop is het afhandelen van garanties en nabestellingen. De overeenkomst gaat in op 01-11-2020 of zoveel
eerder als mogelijk.

Bron: Tenderned 14 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201289

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *