Aanschaf 260 laptops gemeente Montferland – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf 260 laptops gemeente Montferland

Illustratie: pixabay.com

Om het hybride werken binnen de gemeente Montferland optimaal te kunnen faciliteren worden de huidige desktops, eerder dan gepland, vervangen. In het kader van “het nieuwe werken” en “het flexibel werken”, stelt de gemeente hoge eisen aan de te leveren hardware, zie hiervoor het bestek bij de aanbestedingsdocumenten. De gemeente maakt gebruik van WDS voor de uitrol en het imagen van de systemen. De systemen worden uitgerold op basis van PXE-imaging omgeving. De aangeboden systemen dienen hier zonder problemen mee om te gaan. Tijdens de testperiode wordt dit nadrukkelijk getest. Bij storing verwacht de gemeente een reactietijd van vier uur, en een oplostijd van één werkdag. Voor de mogelijkheid om service bij de mensen op de thuis locatie te bieden, kunt u punten
krijgen onder het kopje service. De eventuele meerkosten kunt u vermelden op het prijzenblad. Deze worden niet meegenomen in de weging.

De gemeente wil graag in de periode tussen de voorlopige gunning en de definitieve gunning gebruik maken van een tweetal test laptops (een 14 en een 15 inch laptop). Er wordt alleen gekeken naar de eisen die in dit bestek genoemd zijn. De partij die de voorlopige gunning heeft moet een tweetal laptops leveren. De kosten voor het leveren van de test opstelling liggen bij de aanbieder. Het niet voldoen aan de eisen, genoemd in het bestek, levert een knock out op. Mocht tijdens de testperiode niet voldoen worden aan de eisen, dan komt de aanbieder niet in aanmerking voor een vergoeding van kosten van het beschikbaar stellen/leveren test laptops.

De te volgen procedure is de nationaal openbare aanbesteding.
Het totaal aantal te leveren laptops bedraagt 260. Er dienen twee typea laptops aangeboden te worden. Er moet door de gebruiker een keuze gemaakt kunnen worden tussen deze twee types. De gebruiker moet kiezen uit een 14 inch en een 15 inch
exemplaar. Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is welke gebruiker welk type wil hebben, vragen wij u om van elk type 130 stuks te offreren. Zoals gemeld gaat de gemeente de huidige desktops vervroegd vervangen. Deze hardware heeft een
restwaarde. Graag wil de gemeente deze hardware inruilen op de nieuwe laptops. Het gaat om het volgende type:
HP ProDesk 400 G5 Small, Processor Intel Core i5 8600 2666Mhz, Geheugen 8gb DDR4 i dimm, Opslag 256 GB SSD,
Grafische adapter Intel HD Graphics 630, Interfaces 2x HP Displayport, Intel Wireless. Aanschafjaar 2019
Het aantal in te ruilen systemen is: 200 De inruilprijs kunt u vermelden op het prijzenblad. De prijs van uw aanbieding mag niet boven de €210.000,- uitkomen. Aanbiedingen hoger dan dit bedrag worden niet meegenomen in de beoordeling. De gemeente zal de opdracht gunnen aan de leverancier met de economisch meest voordelige inschrijving. De prijs wordt gewogen voor 85%, de kwaliteit wordt voor 15% gewogen. Het voldoen aan de minimale eisen en het serviceniveau bepalen mede de score voor de kwaliteit.

Bron: Tenderned vrijdag 19 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270101

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *