Aanpassen gebouw G007 op Complex Nieuwe Haven | Den Helder – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Aanpassen gebouw G007 op Complex Nieuwe Haven | Den Helder – Rijksvastgoedbedrijf

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Het project in deze aanbesteding betreft bouwkundige, constructieve en installatietechnische aanpassingen aan gebouw G007 op Complex Nieuwe Haven in Den Helder.

De scope van het project bestaat op hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

 • Aanpassing van een deel van de bestaande gevels (ca 60 m)
 • Vervangen van bestaande overhead(buiten)deuren door een braakwerende versie (4 st)
 • Realiseren van staalconstructies ter plaatse van de nieuwe overheaddeuren (4 st)
 • Plaatsen van braakwerende binnendeuren en rolschermen (3 st)
 • Plaatsen van braakwerende binnenwanden (ca 40 m)
 • Aanbrengen van braakwerende voorzieningen in dakdoorvoering van luchtkanalen (ca 25 st)
 • Idem gevel doorvoeringen incl. de- en hermontage gevelventilatoren (2 st)
 • Idem buitenlucht aanzuigkanaal van een luchtbehandelingskast wat is voorzien van een aanzuigkap, buitenluchtrooster en druppelvanger (1 st)
 • Realiseren van elektrotechnische aanpassingen en voorzieningen t.b.v. elektrisch aangedreven deuren, incl. kabelwegen en benodigde aanpassingen aan verdeelinrichtingen
 • Realiseren van aanpassingen aan de bestaande verlichtingsinstallatie
 • Aanpassingen aan bestaande bliksembeveiligingsinstallatie i.v.m. te de- en hermonteren delen van de luchtbehandelingsinstallatie
 • Realiseren van een deurbel- en intercominstallatie (1 st)
 • Realiseren van aanpassingen aan de bestaande brandmeldinstallatie i.v.m. wijzigingen aan de indeling van het gebouw (aanpassen huidige projectering aan nieuwe situatie incl. certificering nieuwe situatie)
 • Realiseren van brandveilgheidsmaatregelen als vervangen binnendeuren, plaatsen van brandwerend rolscherm bij een schuifdeur (2 st), opwaarderen van bouwkundige constructies
 • Bijkomende werkzaamheden als herstel schilderwerk, wandbekleding en vloerafwerking

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt twaalf kalendermaanden na opdrachtverstrekking. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 17 april 2023 12:00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient als bijlage een ingevuld aanmeldformulier te zijn ingevuld van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen. Het aanmeldformulier is te vinden in de documenten bij deze aanbesteding. Per onderneming mogen maximaal 3 personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 20 april om 10:00 uur op het complex de Nieuwe Haven te Den Helder.

LET OP!

Voor het bezoek aan locatie in Den Helder is een geldig VOG vereist! Rijksvastgoedbedrijf verzoekt u om deze tijdig aan te vragen en fysiek mee te nemen bij het bezoek van de locatie!

Bron: Tenderned dinsdag 7 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290803

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *