Vernieuwbouw van basisschool Op Weg Vorstenbosch – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw van basisschool Op Weg Vorstenbosch

Impressie: © Stichting Filios Scholengroep

Basisschool Op Weg ligt in Vorstenbosch, een klein dorp in de gemeente Bernheze. Vorstenbosch beschikt over één basisschool. In het schooljaar 2022/2023 volgen ongeveer 190 leerlingen onderwijs. Het leerlingaantal is de afgelopen jaren redelijk stabiel geweest. Ongeveer 90% van alle leerlingen is woonachtig in Vorstenbosch. De overige leerlingen wonen in de directe omgeving van Vorstenbosch. De basisschool is gehuisvest in een karakteristiek pand. De school ligt in de nabijheid van de kapel en kerk en daarmee vormt Op Weg het hart van Vorstenbosch. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige eisen voor een goed leer- en ontwikkelklimaat. Er is een grootschalige vernieuwbouw nodig. Vorstenbosch kent veel verenigingen en een actief verenigingsleven. Regelmatig worden er verschillende activiteiten (o.a. kunst, cultuur, dans, sport, heemkunde) voor en door de lokale gemeenschap georganiseerd. Het is voor kinderen die wonen en leven in Vorstenbosch belangrijk dat zij deel uit kunnen maken van de lokale gemeenschap en naar de basisschool in hun eigen dorp
kunnen gaan. De vernieuwbouw heeft een totale omvang van ca. 1251m2 BVO. Er is een Dumava subsidie verleent voor de vernieuwbouw.

Deze aanbesteding volgt de nationale niet-openbare procedure. Deze procedure vindt plaats in twee fasen, namelijk de selectiefase en de gunningsfase. Alle ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de opdracht kunnen zich aanmelden voor deelname aan de procedure. In de selectiefase wordt beoordeeld welke ondernemingen die zich hebben aangemeld als beste worden geacht de opdracht uit te voeren.

Bron: Tenderned maandag 10 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339111

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *