Aanpak energiearmoede gemeente Middelburg – Aanbestedingsnieuws

Aanpak energiearmoede gemeente Middelburg

Deze offerteaanvraag omschrijft de aanvraag om te komen tot het afsluiten van één overeenkomst betreffende het uitvoeren van het plan om inwoners van Middelburg, die te maken hebben met energiearmoede, te helpen met het verminderen van het energieverbruik en advies te geven over het zo energiezuinig gebruiken van hun woning.

“10% van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening. Dat noem je energiearmoede.” Het Rijk stelt 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen gaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. In Middelburg zijn 1598 huishoudens in energiearmoede (bron: TNO).
Kortgezegd krijgen huishoudens binnen de doelgroep een bezoek of een verzoek om een bezoek in te plannen. Tijdens het bezoek worden energiereducerende producten geïnstalleerd, worden tips gegeven over meer grip op het energieverbruik en worden handvatten gegeven over het gebruik van de woning.

De opdracht omvat het uitvoeren van het plan om inwoners van Middelburg, die te maken hebben met energiearmoede, te helpen met het verminderen van het energieverbruik en advies te geven over het zo energiezuinig gebruiken van hun woning. Gemeenten hebben van het Rijk €150 miljoen (specifieke uitkering/SPUK) ontvangen om huishoudens die in energiearmoede leven te helpen met kleinschalige maatregelen, zoals energiebespaaradvies en energiebesparende maatregelen.

Gemeente Middelburg ziet de uitvoering van deze opdracht als één geheel, daarom wordt in de procedure geen onderverdeling gemaakt in percelen. De gemeente Middelburg beoogt met deze aanbesteding één opdrachtnemer te contracteren. U dient uw offerte volledig te baseren of het gevraagde in deze offerteaanvraag. Het indienen van varianten/alternatieve oplossingen is niet toegestaan. De vorming van de overeenkomst vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van deze offerteaanvraag inclusief de bijbehorende annexen en bijlagen, de conceptovereenkomst, de eventueel opgemaakte Nota’s van Inlichtingen en de definitief gegunde inschrijving. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst 1 januari 2023. De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt 1 jaar.

Bron: Tenderned vrijdag 30 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274205

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *