Aannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde

Locatie IKC IJsselmonde
Foto: No Label

De Stichting BOOR heeft het voornemen om op de huidige locatie van basisschool De Kubus locatie Heindijk 20 in Rotterdam nieuwbouw te plegen voor Integraal Kindcentrum IJsselmonde (hierna IKC IJsselmonde). Ten behoeve van bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden is de aanbestedende dienst van plan één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven. De opdracht is gebaseerd op bouwteamverband. Dat betekent dat de aanbestedende dienst aan één aannemer de opdracht zal verstrekken door participatie in het bouwteam ten behoeve van afronding van het technisch ontwerp cq. bestek en daarna de opdracht voor bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw. De sloop van het huidige gebouw valt buiten deze opdracht.

De Stichting BOOR had in een eerdere aanbesteding No Label als architect voor de nieuwbouw van IKC IJsselmonde gekozen.
De selectiecommissie roemde de compleetheid van de gepresenteerde visie: een zeer heldere stedenbouwkundige analyse, het gebouwconcept dat de pijlers van het onderwijs ondersteunt, het concept interieur dat optimaal aansluit bij de gewenste sfeer en flexibiliteit, de interactie met de gebruikers en stedenbouwkundige context.

IKC IJsselmonde (ruim 3.100 m2  huisvest straks drie scholen van stichting BOOR – de combinatie van 2 reguliere basisscholen (De Kubus en De Groene Palm) en een school voor speciaal basisonderwijs (Van Heuven Goedhart). Daarnaast huisvest het IKC peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) door Peuter&Co en Mundo en maatschappelijke voorzieningen voor de wijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *