Aanleg parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam Soesterberg – Aanbestedingsnieuws

Aanleg parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam Soesterberg

Foto: Google Maps

Dit project behelst  het realiseren van parkeervoorzieningen voor de Koninklijke Marechaussee op Camp New Amsterdam bij Huis ter Heide te Soesterberg. Het project maakt onderdeel uit van de werkzaamheden in het kader van de
herinrichting van het complex Camp New Amsterdam (LTC). Een deel van de herinrichting is reeds gerealiseerd. Gedurende de realisatiefase van deze parkeervoorzieningen zal (door een reeds gecontracteerde aannemer) nog een nieuwbouwcomplex worden gerealiseerd.

Het werk ziet toe op het realiseren van ca driehonderdvijftig parkeerplaatsen op het LTC terrein en het realiseren van de terreinafwerking. Het doel van de opdracht is:
Het realiseren van parkeervoorzieningen en terreinafwerking die voldoet aan de gestelde eisen.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Het verrichten van grondwerk;
– Het aanbrengen van riolering en infiltratievoorzieningen;
– Het realiseren van bestratingen;
– Het realiseren van openbare verlichting., omvatten in hoofdlijnen het verlichten van het parkeerterrein en de toe leidende wegen.
– Het opruimen en storten van overtollige materialen;
– Het opbreken van teerhoudende en niet teerhoudende bitumineuze verhardingsconstructies en de daarbij behorende funderingen;
– Het realiseren van de terreinafwerking.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs en wordt bepaald door financiële criteria.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk 6 juli 2022 het ingevulde Excel bestand ‘formulier aanmelden’ te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In dit Excel bestand dienen de kolommen R tot en
met W ingevuld te worden. NB: na 6 juli 2022 is het niet mogelijk om personen te wijzigen in verband met de verscherpte toegangseisen met betrekking tot de verhoogde staat van paraatheid op alle defensielocaties. Per onderneming mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID.
Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 12 juli 2022 om 11.00 uur op het Defensieterrein Camp New Amsterdam, Dolderseweg 34, 3712 BR Huis Ter Heide.

Bron: Tenderned zondag 3 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266139

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *