ICT hardware – Kerobei – Aanbestedingsnieuws

ICT hardware – Kerobei

Picture: pixabay.com

Het doel van deze aanbesteding is een raamovereenkomst te sluiten voor de levering van ICT hardware aan de aanbestedende diensten van Onderwijsgroep Buitengewoon, StichtingAkkoord!-po, Stichting Fortior en Kerobei.  Voor deze aanbesteding wordt als gunningcriterium “economisch meest voordelige inschrijving” gehanteerd op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit houdt in dat de aanbieding beoordeeld zal worden op onder andere prijs, kwaliteit, op onderwijs gerichte serviceverlening en geschiktheid.

De aanbesteding bestaat per aanbestedende dienst uit meerdere opdrachten, te weten:
1 Chromebooks
2 Tablets
3 laptops
4 touchscreens
Aangezien het om vier aanbestedende diensten gaat en het per aanbestedende dienst gaat om de vier bovengenoemde opdrachten, gaat het dus in totaal om zestien percelen:
1 Chromebooks Onderwijsgroep Buitengewoon
2 Tablets Onderwijsgroep Buitengewoon
3 Laptops Onderwijsgroep Buitengewoon
4 Touchscreens Onderwijsgroep Buitengewoon
5 Chromebooks Stichting Akkoord!-po
6 Tablets Stichting Akkoord!-po
7 laptops Stichting Akkoord!-po
8 Touchscreens Stichting Akkoord!-po
9 Chromebooks Stichting Fortior
10 Tablets Stichting Fortior
11 Laptops Stichting Fortior
12 Touchscreens Stichting Fortior
13 Chromebooks Kerobei
14 Tablets Kerobei
15 Laptops Kerobei
16 Touchscreens Kerobei

Met de inschrijver, die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, wordt per perceel een raamovereenkomst met een initiële looptijd van één jaar met een verlengingsmogelijkheid van drie keer één jaar gesloten. Door de leverancier dient per aanbestedende dienst een webportal ingericht te worden. Alle uitgevraagde apparatuur wordt in deze webportal opgenomen, zodat de aanbestedende dienst vanuit de webportal een bestelling kan doen. In het Programma van Eisen, zijn de
eisen opgenomen, die gesteld worden aan deze webportal. Voor deze aanbesteding wordt de openbare procedure gevolgd.

Niet bekend is gemaakt of je op meerdere percelen mag inschrijven.

Bron: Tenderned maandag 4 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266146

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *