Subsidieregeling Beter Aanbesteden geopend – Aanbestedingsnieuws

Subsidieregeling Beter Aanbesteden geopend

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de verenigde Nederlandse Gemeenten VNG een subsidieregeling opgetuigd voor projecten die knelpunten in het aanbesteden beogen op te lossen.  Dit wordt bereikt door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten. In de publicatie van de regeling (in de toelichting) worden diverse voorbeelden gegeven van knelpunten en van activiteiten die wel of juist niet in aanmerking komen voor subsidie.

Fragment
Alexander hakt de Gordiaanse knoop door
©J.S. Berthelemy 1763 -publiek domein

De subsdieregeling is op 15 juni 2022 geopend en is gepubliceerd in de Staatscourant, Stcrt. 2022, 11884. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regeling uitvoeren voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het programma Beter Aanbesteden is een samenwerking tussen het ministerie van EZK, VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland en wordt uitgevoerd door PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden (onderdeel van RVO).

Een aanvraag indienen kan tot 26 september 2022, 17.00 uur via het online platform van RVO. Hiervoor is minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. De subsidies bedragen minimaal 10 duizend euro en maximaal 25 duizend euro per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen (first come first serve). In totaal is een bedrag van 400 duizend euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Op het platform van RVO vindt u meer informatie over de subsidie.

Aanvragen subsidie

Uit de toelichting noteert Aanbestedingsnieuws het volgende als ook door het Ministerie erkende knelpunten  (red AN bitter: ja, die we al in 2016 al benoemd hadden bij Aanbestedingsnieuws):

Om de aanvrager hierbij richting te geven wordt een aantal (niet limitatieve) voorbeelden gegeven van knelpunten die al zijn geïdentificeerd:

 • inschrijvers verdiepen zich onvoldoende in wat inkopers willen en waarom;

 • inschrijvingen sluiten niet aan op de vraag;

 • hoge administratieve lasten voor inschrijvers;

 • onvoldoende kennis bij inkopers om aanbestedingen succesvol te laten verlopen en oog te hebben voor het regionale mkb;

 • onvoldoende kennis van hoe vroegtijdig de markt kan en mag worden betrokken bij het specificeren van de vraag;

 • onduidelijk uitnodigingsbeleid en veelal op laagste prijs inkopen;

 • onduidelijkheid over criteria en clusteren van opdrachten;

 • juridisering ten koste van samenwerking, innovatie en doelmatigheid;

 • onvoldoende kennis van wat de markt te bieden heeft;

 • onvoldoende besef van de waarde van inkoop als strategisch instrument om bij te dragen aan maatschappelijke doelen;

 • gebrek aan ruimte voor innovatie binnen de aanbesteding of de overeenkomst;

 • onvoldoende inzicht voor ondernemers in de te verwachten aanbestedingen, ook onderhands.

 

Naschrift Red. An

Subsidie voor het oplossen van knelpunten. In het ambtelijke wereldje loopt het heel lekker met aanbesteden en is er zogenaamd geen vuiltje aan de lucht. Dat alles minder en slechter wordt en niet innoveert en alle personeel in paniek is bij aanbestedingen, begint voor de kijkers thuis ook erg in de smiezen te lopen en de vakbonden weten het ook.

Oplossen van Knelpunten… Dat kan dus niet, want dit Europese Aanbesteden werkt niet. Wat is dan een subsidieregeling waarmee het aanbesteden wel werkt, dat niet werkt? Een gratis geldloket voor leugens voor wie goed ambtelijk om de regels heen kan liegen? Marktbederf, waarmee het eerlijke verkopen aan overheden onmogelijk wordt gemaakt, op het Stalinistische af. Hoe moeten wij zo ons eerlijk aanbestedingsadvies dat Aanbestedingen niet werken, ooit nog verslijten? Leugenaars worden keihard voorgetrokken. De uitgever van Aanbestedingsnieuws beraadt zich op een aansprakelijkheidsclaim.

Langs de andere kant kan je ook niet al te boos worden.

We moeten er toch maar dankbaar voor zijn, want ook u wil dat gehandicapte kinderen nog met de bus naar school kunnen, vraag niet hoe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *