Aanleg drie kunstgras voetbalvelden Venlo – Aanbestedingsnieuws

Aanleg drie kunstgras voetbalvelden Venlo

©Pixabay tdahl, 2018
https://pixabay.com/nl/kunstgras-voetbal-sport-rush-2658661/

Deze aanbestedingsprocedure van de gemeente Venlo heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één inschrijver.
De opdracht omvat het aanleggen van drie kunstgras voetbalvelden, inclusief specialistisch onderhoud (eerste drie jaar), evenredig verdeeld over drie sportparken binnen de gemeente Venlo. Het betreft:
1. Sportpark Bakenbos in Tegelen;
2. Sportpark Annaweg (‘t Saorbrook) in Blerick;
3. Sportpark Theo Lommen in Velden.

De ingeschatte opdrachtwaarde voor de aanleg van de drie kunstgras voetbalvelden (inclusief onderhoud) bedraagt tussen de €1.500.000,- en €2.000.000,- excl. btw. Vandaar dat gekozen is om de opdracht via een nationaal openbare aanbestedingsprocedure in de markt te zetten. Het werk is opgedeeld in vier onderdelen, welke in hoofdzaak bestaan uit:
Onderdeel 01A – Realisatie kunstgrasveld RKSV Blerick:
– het verwijderen van verhardingen;
– het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
– het verwijderen van riolering;
– het verwijderen van drainage en beregening;
– het verrichten van grondwerken;
– het aanbrengen van riolering;
– het aanbrengen van drainage;
– het aanbrengen van elementenverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van kunstgras;
– het aanbrengen van sportveldinrichting;
– het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
– het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
– werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

– Start realisatie kunstgrasveld 19-10-2022
– Gereedkomen kunstgrasveld inclusief goedkeuring 03-02-2022 door middel van een voorloopkeuring (in gebruikname)
– Oplevering gehele werk inclusief definitieve 01-03-2023, goedkeuring keuringsinstantie
Onderdeel 01B – Realisatie kunstgrasveld SV Velden:
– het verwijderen van verhardingen;
– het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
– het verwijderen van riolering;
– het verwijderen van drainage en beregening;
– het verrichten van grondwerken;
– het aanbrengen van riolering;
– het aanbrengen van drainage;
– het aanbrengen van elementenverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van kunstgras;
– het aanbrengen van sportveldinrichting;
– het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
– het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
– werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

– Start realisatie kunstgrasveld 19-10-2022
– Gereedkomen kunstgrasveld inclusief goedkeuring 03-02-2022 door middel van een voorloopkeuring (in gebruikname)
– Oplevering gehele werk inclusief definitieve 01-03-2023, goedkeuring keuringsinstantie
Onderdeel 01C – Realisatie kunstgrasveld SC Irene:
– het verwijderen van verhardingen;
– het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
– het verwijderen van riolering;
– het aanbrengen van drainage;
– het verwijderen van drainage en beregening;
– het verrichten van grondwerken;
– het aanbrengen van riolering;
– het aanbrengen van elementenverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van kunstgras;
– het aanbrengen van sportveldinrichting;
– het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
– het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
– werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

– Start realisatie kunstgrasveld 19-10-2022
– Gereedkomen kunstgrasveld inclusief goedkeuring 03-02-2022 door middel van een voorloopkeuring (in gebruikname)
– Oplevering gehele werk inclusief definitieve 01-03-2023, goedkeuring keuringsinstantie
Onderdeel 01D – Periodiek en specialiistisch onderhoud:
– het periodiek en specialistisch onderhoud van de gerealiseerde kunstgrasvelden

– Start uitvoering bij in gebruik name kunstgrasvelden

Aanbesteder volgt bij deze aanbesteding de openbare procedure. De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de laagste totaalprijs heeft geboden. Indien er door een gelijke score niet kan worden vastgesteld welke
inschrijver de EMVI heeft, dan zal loting ten kantore van de gemeente Venlo plaatsvinden.

Bron: Tenderned maandag 29 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270775

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *