Kadeherstel Fochtelooërveen, onderdeel Kolonieveld-Oost – Aanbestedingsnieuws

Kadeherstel Fochtelooërveen, onderdeel Kolonieveld-Oost

Foto: pixabay.com

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ( kortweg Natuurmonumenten) heeft het voornemen een werk aan te besteden zoals omschreven in het bestek. Het betreft een werk gelegen in het Fochteloërveen binnen de provincie
Drenthe. Het Fochteloërveen verdroogt versneld vanwege wegzijging van het oppervlakte- en grondwater. Binnen dit werk worden maatregelen uitgevoerd om deze verdroging te beëindigen d.m.v. kadeaanleg en herstelwerkzaamheden. Door Natuurmonumenten wordt er leem beschikbaar gesteld (directielevering). De inschrijver die dit werk aanneemt, zal deze leem gaan ophalen, vervoeren en inzetten om de kade aan te leggen. Daarnaast zijn er diverse natuurherstelmaatregelen in het bestek opgenomen ter verbetering van de natuur en haar biodiversiteit.

De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd volgens de Nationale openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die niet behoeft te worden uitgesloten en de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

NDR: We hebben de laatste tijd veel aandacht besteed aan de uitsluitingsgronden, waaraan je uiteraard niet moet voldoen. Deze aanbesteder heeft  min of meer het licht gezien, maar verwijdert niet de redundantie, maar veronduidelijkt het met nog een aantal extra woorden.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend, voor zover deze inschrijver een geldige Inschrijving heeft gedaan, voldoet aan de gestelde uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen (althans in geval van toepasselijkheid van een uitsluitingsgrond niet wordt uitgesloten) en overige eisen en overigens niet hoeft te worden uitgesloten.

een zin van 53 woorden, waar 22 er ook hadden volstaan. Op de website Taaluilen.nl  bijvoorbeeld vindt u een handige tabel

Leesbaarheid Gemiddelde zinslengte
heel makkelijk te begrijpen 1 – 10 woorden
makkelijk te begrijpen 10 – 15 woorden
begrijpelijk 15 – 20 woorden
moeilijk te begrijpen 20 – 28 woorden
heel moeilijk te begrijpen meer dan 28 woorden

De redactie kent het nog met de opleidingsniveaus. Tien tot vijftien woorden, laag opgeleid et cetera. Maar zal dat tegenwoordig wel niet meer mogen. Ondanks dat is het verdomd belangrijk dat de aanbestedingsschrijvers eens gaan beseffen voor wie die leidraden eigenlijk bedoeld zijn, (buiten Aanbestedingsnieuws natuurlijk).

Bron: Tenderned maandag 29 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270744

NDR 2: Een vrijwillige aanbesteding, dat is ook zoiets als jezelf vrijwillig in de voet schieten, als organisatie.  Merk op dat deze aanbesteding is uitgeschreven door Natuurmonumenten, een particuliere natuurvereniging, sinds 2019 onder leiding van Jeroen Dijsselbloem. Een rechtspersoon is Aanbestedende dienst volgens de Aanbestedingswet op basis van de volgende criteria (ontleend aan PIANOo) :

Valt Natuurmonumenten hier onder? Aanbestedingsnieuws is er verbaasd mee.

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/aanbestedingsplicht#wanneeraanbestedendedienst.

 

  1. de organisatie moet zijn opgericht met het specifieke doel om in behoeften van algemeen belang te voorzien (anders dan van commerciële of industriële aard) en;
  2. de organisatie moet rechtspersoonlijkheid bezitten en;
  3. A. de activiteiten van de organisatie moeten in hoofdzaak door de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd, of;
    B. het beheer van de organisatie is onderworpen aan het toezicht door een aanbestedende dienst, of;
    C. de leden van het bestuur of de raad van toezicht van de organisatie is voor meer dan de helft door een aanbestedende dienst aangewezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *