Aankondiging restauratie stadsmuur Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Aankondiging restauratie stadsmuur Maastricht

De gemeente Maastricht heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de versteviging (consolidatie: deels reconstructie, deels restauratie) van de courtinemuur en rondeel (met aansluitende walmuur) “de Vief Köp”, gelegen tussen “Poort Waerachtig” en de Jeker.

Op 23 maart 2019 bezweek een deel van de Courtinemuur tussen Poort Waerachtig en rondeel de Vief Köp in Maastricht. Over een breedte van circa negen (9) meter. In het bezweken deel van de muur was eerder al, tijdens de restauratiewerkzaamheden, een uitbuiking geconstateerd. Enige dagen later op 3 april stortte een 2e deel van de stadsmuur in over een breedte van nog eens circa vijf (5) meter. Na de eerste instorting heeft de gemeente Maastricht direct actie ondernomen om een
calamiteitenteam samen te stellen. De taken van dit team waren: – Beoordelen of het restant van de Courtinemuur ook op instorten stond. – Maken van een plan van aanpak inzake stabiliseren huidige situatie middels stutwerk

Op het onderdeel kwaliteit zijn 70 punten te verdienen, voor de uitwerking van sub-subgunningscriterium
* ‘Werkwijze en visie op samenwerking’.
* ‘Kwaliteit team bouwteam- en realisatiefase’.
*  ‘Restauratie-visie op de opdracht’.
* ‘Planning’.
* ‘Toegevoegde waarde ondernemer’.

Deze aanbesteding wordt niet onderverdeeld in percelen aangezien de onderdelen van de opdracht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in het kader van veiligheid geen onnodige risico’s gelopen mogen worden. Het vraagt om intensieve afstemming tussen de verschillende ontwerp- en bouwdisciplines samen met de aanbesteder.

©Maastricht 2023

Aanbesteder is derhalve van mening dat dit vraagt om een integrale benadering vanuit één partij dan wel een samenwerkingsverband.

De werkzaamheden aan zowel Courtinemuur als rondeel hebben zich tot nu toe beperkt tot het consolideren van de nog resterende muurdelen, stabiliseren, onderzoek naar de oorzaak van de
instorting van de muur, uitbuiking van het rondeel en bouwhistorisch en archeologisch onderzoek naar het totale vestingwerk.

De volgende adviseurs zijn reeds gecontracteerd en zullen vanuit de aanbesteder deelnemen aan het
ontwerp/bouwteam:
– Architect: HVN Architecten
– Constructeur: Ton Storms
– Bouwhistoricus: Buro 4
– Landschapsarchitect: MTD-landschapsarchitecten

Archeologische begeleiding is tot nu toe door Arcadis uitgevoerd. Vanwege de omvang van de reeds verstrekte opdrachten zal opdrachtgever een nieuwe meervoudige aanbesteding doen voor de archeologische begeleiding van fase 3a en 4a.

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://s2c.mercell.com/today/30464

Voor de volledige aankondiging, zie TenderNed:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294389/publicatie

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *