OV Fiets onderdelen inkoopdiensten aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

OV Fiets onderdelen inkoopdiensten aanbesteding

Geweldig idee die OV-Fiets, we zijn grote fan. Ineens zijn legio plaatsen in Brabant bereikbaar. Helemaal mooi, tot Aanbestedingsnieuws 10 kilometer moest lopen vanaf heide hutje mutje op een fiets zonder pedaal, teneinde dat ding weer terug te krijgen en in te leveren. En nog binnen de 3 dagen voetreizen ook, want anders krijg je de strafboete. Nog maanden later bleef de fiets uit de roulatie en moest het OV-Fiets stalletje het met 12,5% minder fietsen doen.

Hang de sleutel maar in het blauwe kastje, zei de OV-Fiets Hulplijn. Er is geen blauw kastje ter plaatse, meldde de verslaggever van Aanbestedingsnieuws -overigens zonder zichzelf bekend te maken als zodanig- aan de hulplijn. “Er moet een blauw kastje zijn”. “In het enige blauwe kastje dat er is, past zeker geen sleutel.”, berichtten we aanhoudend terug.

De fiets had ik dus maar netjes in de onbewaakte fietsenstalling in het busstation geparkeerd, alwaar vandalen er vandoor gingen met het pedaal, zo kon het hele dorp nog weken erna constateren. Ja, het dorp was niet meer zoals vroeger. Ik weet nog goed hoe of het was. Met de OV-Fiets in de klas. Omdat niemand meer die fiets op kwam halen die nu dus niet in de kluis maar in de gewone fietsenstalling stond. Vragen om ellende, natuurlijk.

Zodat als je pech had de 8e OV-Fietsgebruiker te zijn,  je de eens in het uur bus moest pakken naar het naburige dorp, om daar dan weer een OV-Fiets te pakken uit het stalletje daar en naderhand weer terug daarheen met de eens in het uur bus. En daar zit je dan op met een gevoel van, “als de pedalen dan nu maar blijven zitten bij deze optocht van 15 kilometer heen en dito terug”. Waarop je je langzaam begint af te vragen, of de bovenmatige slijtage van onderdelen iets met deze ongehoorde afstanden en op hun beurt dan weer met het uitblijven van deze aanbesteding te maken kon hebben.

Gelukkig is er nu een aanbesteding voor de inkoop van onderdelen van de OV-Fiets.

Omschrijving
1 | Het inkopen, opslaan en landelijk distribueren van fietsonderdelen aan Fiets & Service locaties, exploitanten (derden) en Hubs ten behoeve van (de reparatie van) OV-Fiets.
2 | Het inkopen, opslaan en landelijk distribueren van fietsonderdelen aan Fiets & Service locaties ten behoeve van (de reparatie van) klantfietsen.
3 | Het inkopen, opslaan en landelijk distribueren van gereedschap aan Fiets & Service locaties en aan de Hubs.
4 | Magazijn functie voor directieleveringen, dat wil zeggen het opslaan in het magazijn van leverancier en landelijk distribueren van onderdelen die door NS of in opdracht van NS aan leverancier worden aangeleverd (bijv. slim slot OV-Fiets).
5 | Het inhangen van fietsonderdelen en accessoires in Fiets & Service locaties.
6 | Adviseren aan Fiets & Service locaties met betrekking tot het Schappenplan en het opstellen van een promotieplan.
7 | Aansluiten op bestaande IT van NS.
De sluitingsdatum is 30 mei 2023, 13:00. En nu maar hopen dat iemand zich geroepen voelt om dit landelijk te gaan inkopen, via een aanbesteding. Althans, dat hij zichzelf via een aanbesteding laat inkopen. Het is niet te hopen dat voor elke fietsbel apart een aanbesteding moet worden uitgeschreven, al kunnen we ons dan wel voorstellen dat met de opdracht 15 miljoen gemoeid is.
Als je even wat door de aanbesteding heen en weer fietst vind je ook de volgende praktische aanwijzingen:

LET OP: NS is bezig met het uitvragen van de productie en de levering van de nieuwe OV-fiets 4e generatie. Leverancier kan, na gunning van het desbetreffende OV-fiets vierde generatie contract, de voor OV-fiets 4e generatie unieke fietsonderdelen bestellen bij de nieuwe OV-Fiets vierde generatie leverancier. Op deze bestellingen zullen de prijzen uit het prijzenblad behorende bij het contract OV-Fiets vierde generatie van toepassing zijn. In het Prijzenblad uit onderhavige aanbesteding neemt NS geschatte kostprijzen en aantallen op voor OV-Fiets unieke onderdelen. Leverancier dient in het Prijzenblad een opslagpercentage op te nemen voor handling, opslag, inkoop, verzekering van de desbetreffende onderdelen.

LET OP: Deze gegevens geven de omvang in het verleden weer. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend voor de voorliggende opdracht. Reden hiervoor is dat de omvang van de opdracht wordt bepaald door de behoefte van de dienstverlening (op basis van o.a. verkoop- en verhuurcijfers) en beschikbaar budget. De omvang van de opdracht kan daarnaast per jaar fluctueren.

Leverancier dient rekening te houden met wijzigingen ten aanzien van de aard, inhoud en omvang van de levering, onder meer vanwege innovaties en ontwikkelingen in de markt. NS behoudt zich het recht voor, bij wijze van zogenaamde herzieningsclausule als bedoeld in de Aanbestedingswet, om tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst de aard, inhoud en omvang van de leveringen te wijzigen. Op de werkzaamheden voortvloeiende uit de wijzigingen zijn de bepalingen van de raamovereenkomst van overeenkomstige toepassing. Nieuwe afspraken hieromtrent zullen eventueel worden vastgelegd in een Addendum.

De maximumhoeveelheid en/of waarde van de opdracht is €20.000.000,- exclusief BTW en indexeringen. Wanneer voor het einde van de looptijd van de raamovereenkomst deze maximum hoeveelheid en/of waarde wordt bereikt, is de raamovereenkomst uitgenut en zijn wij gerechtigd de raamovereenkomst te beëindigen conform hetgeen is bepaald in de raamovereenkomst.

Wat is geen onderdeel van de opdracht?

• Exploitatie van Fiets & Service locaties

• Het verplaatsen van OV-Fietsen van Hubs naar Fiets & Service locaties en andersom

• Levering van (OV-)Fietsen

Bron: Tenderned zondag 9 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294384

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *