Aankondiging marktconsultatie emissieloos grondtransport – Aanbestedingsnieuws

Aankondiging marktconsultatie emissieloos grondtransport

Foto: Gebr-vdheiden.nl

De gemeente Rotterdam streeft naar vrachtvervoer zonder lokale uitstoot. De verstedelijking wordt steeds sterker waarmee de leefbaarheid en met name de luchtkwaliteit onder druk komt te staan. Aan de andere kant wordt het vanuit de techniek steeds beter haalbaar om vracht te vervoeren zonder lokale uitstoot. De gemeente wil samen met bedrijven concrete stappen zetten om dat voor elkaar te krijgen.

Emissies door zand- en grondtransport

Vervoer van bouwmaterialen voor onderhoud aan publieke infrastructuur, en in het bijzonder het transport van zand en grond, veroorzaakt veel uitstoot binnen de gemeentegrenzen. De gemeente koopt zelf zand in (directielevering), heeft grond via de grondbank, en stelt dit ter beschikking aan aannemers van projecten, die vooral bouw en onderhoud van riolering en wegen betreffen. Het transport van en naar werkenlocaties gebeurt vaak met zware voertuigen en veroorzaakt daarmee veel uitstoot.

Gemeente Rotterdam organiseert een marktconsultatie. In de marktconsultatie worden één-op-één gesprekken gevoerd tussen de gemeente en een bedrijf. Het doel is om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden, alternatieven, kansen en risico’s die emissieloos vervoer van zand en grond met zich meebrengt. Die kennis verwerkt de gemeente in de opzet van de praktijkproef.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht 31/03/2019

Nadere informatie via Gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179.

Bron: Tenderned

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *