Aankondiging aanbesteding groene stroom Rijksoverheid gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Aankondiging aanbesteding groene stroom Rijksoverheid gepubliceerd

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aankondiging gepubliceerd voor de aanbesteding van groene stroom. De opdracht betreft het leveren van duurizame elektriciteit inclusief Garanties van Oorsprong (zon en wind energie) voor de Rijksoverheid. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1-1-2018 tot en met 31-12-2020. De leveringsovereenkomst kan worden verlengd met 2 keer 1 jaar. De aanbesteding is verdeeld in 6 percelen.

Het gaat om stroom voor het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, daarnaast nog om 3 percelen van het Rijksvastgoedbedrijf zelf, voor hun “klanten”, waaronder onder meer Europol en diverse provincies. In het verleden is een verbruik geregistreerd voor de 6783 aansluitingen van 982 GWh per jaar.

rvg-energieVoor het beheer van de aansluitingen maakt het Rijksvastgoedbedrijf gebruik van het platform www.digitale-energie.nl. Daarmee wordt de opdrachtgever in staat gesteld om gestandaardiseerd, ongeacht de netbeheerder het aansluitingenbestand te beheren. Vanuit dat systeem worden dan wijzigingsverzoeken (inhuizen, switches e.d.) ingediend. De opdrachtnemer moet zelf de rekening indienen bij de klanten van het Rijksvastgoedbedrijf.

Tot 8 december kunnen vragen worden ingediend voor de 1e Nota van Inlichtingen. De definitieve deadline is 7 februari 2017.

Over het gunningscriterium meldt de aanbestedingsleidraad:

De opdracht voor levering van duurzame electriciteit inclusief het in dit aanbestedingsdocument beschreven programma van eisen wordt per perceel gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs. Het betreft hier de laagste prijs voor de contractwaarde op jaarbasis. Deze wordt bepaald op basis van financiële criteria.

Die financiele criteria worden nader beschreven in het daaropvolgende hoofdstuk:

financieel-criterium

Zie onder meer:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/ffeffe0c69eab80464ae09ce45367b62/pageId/D909B/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/da/false/cid/58221/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *