Aanbesteding zaaksysteem IGZ via turbogunning alsnog naar Atos – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding zaaksysteem IGZ via turbogunning alsnog naar Atos

Rene Veldwijk doet voor Computable een verslag over Dictu en de aanbesteding voor een “zaaksysteem”. Het gaat hier om een aanbesteding voor een basisvoorziening voor zaakgericht werken vanuit de DICTU-cloud, in opdracht van de Inspectie van de Gezondheidszorg en het Agentschap Telecom. Dit was volgens Computable een Europese Aanbesteding, die 20 februari van dit jaar is gestaakt.

In april kwam naar buiten via het Bureau ICT-Toetsing (BIT) dat de aanbesteding als “weinig hoopgevend” bevonden en daarom door Minister Kamp van EZ is afgeschoten. Volgens BIT zijn er in de aanbesteding  geen duidelijke afspraken over het uiteindelijke aantal gebruikers waarop de prijs wordt gebaseerd. AT en IGZ gaan uit van 3000, terwijl DICTU uitgaat van 1000, bij alleen AT en IGZ. Ook bleek er verschil van mening over het al of niet verplicht zijn tot afname door de twee inspecties die aan de aanbesteding deelnamen. Ten derde was het voor IGZ en AT niet duidelijk welke onderdelen van het systeem standaard ingericht worden en welke optioneel zijn.

Veldwijk maakt hierin gewag van een bron binnen het Ministerie die laat weten dat Dictu steeds verder gaat met de op een na beste leverancier, tot het bij de vijfde ophoudt en alsnog aan Atos de opdracht gunt:

De winnaar is de beste ict-huisvriend van Dictu: Atos. Dictu en Atos gaan een concretiseringsfase in. Dan gebeurt er iets ongebruikelijks: Dictu en Atos komen er niet uit. Dus verder met de op een na beste leverancier. Het Atos-rondje herhaalt zich een aantal keer met achtereenvolgens Genetics, Capgemini en Accenture; op Genetics na usual suspects. Het afdalen van de leveranciersladder kost ruim negen maanden: van 4 april 2015 tot 20 januari 2016. Op 10 februari valt dan officieel het doek met een mededeling aan de inschrijvers dat de aanbesteding wordt stopgezet. Met de aanbieders op nummer vijf en lager wordt niet meer gesproken.
Bron: https://www.computable.nl/artikel/opinie/overheid/5836194/1509029/toezicht-op-de-ict-in-bed-met-het-bit.html

Na het mislopen/afschieten van deze langzame aanbestedingsroute wordt volgens de bron binnen het Ministerie aan een raamcontracthouder gegund. Veldwijk noemt dit een “turbogunning”. De DICTU stelt dat de aanbesteding via een bestaand raamcontract en een daarna gehouden “mini-competitie” is gegaan. Die raamcontracthouder blijkt opnieuw Atos te zijn.  Dictu heeft dit raamcontract gesloten na een Europese aanbesteding in 2015 met Atos, Capgemini, CGI, Ordina en Sogeti.

Via TenderNed is geen aanbesteding maar wel een kennisgeving van een rectificatie te vinden, dd maart 2016. TenderNed meldt bij deze kennisgeving de volgende data:

  1. Publicatiedatum 13-03-2016
  2. Sluitingsdatum 06-03-2015

In de aankondiging op TenderNed merkt de DICTU op:

Bij de onderhavige aanbesteding heeft DICTU er voor gekozen om de principes van Best Value toe te passen. In overeenstemming met deze principes is na beoordeling van de negen geldige inschrijvingen een ranking vastgesteld en inmiddels met vier partijen getracht de concretiseringsfase succesvol af te ronden.

Met geen van de partijen is dit gelukt. DICTU concludeert hieruit dat de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden van DICTU en de betrokken gebruikersorganisaties van dien aard zijn dat partijen hier met een grote waarschijnlijkheid niet aan kunnen voldoen. Bovendien zou het doorgaan met de partijen die als vijfde of lager zijn gerankt afdoen aan de principes van Best Value.

In deze kennisgeving bijgevoegde documenten merkt de DICTU verder op dat het gaat om een uitvraag naar een innovatie.  AT en IGZ vragen om standaard diensten voor de ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving, omdat het met sterk verouderde voorzieningen werkt. In het document merkt de DICTU verder op dat de aanbesteding vanwege dit innovatieve karakter onder de vlag van DICTU Sourcing wordt gedaan. Die vlag heeft de redactie van Aanbestedingsnieuws nog niet teruggevonden.

 

uitvraag

 

1 thought on “Aanbesteding zaaksysteem IGZ via turbogunning alsnog naar Atos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *