Aanbesteding Wilhelminakanaal laat weer op zich wachten – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Wilhelminakanaal laat weer op zich wachten

Rijkswaterstaat bericht* dat het project Wilhelminakanaal Herbouw Sluis II en de aanbesteding daarvan, langer op zich zullen laten wachten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakt een integrale afweging hoe om te gaan met de gevolgen van de stikstofproblematiek op infrastructurele projecten. Dit geldt ook voor het project Wilhelminakanaal Herbouw Sluis II.

Minister Harbers van IenW neemt een besluit over de prioritering van de projecten. Ook het project Wilhelminakanaal Herbouw Sluis II is in afwachting van dat besluit.

©Rijkswaterstaat 2021

Ondanks de inspanning van alle betrokken partijen is het niet mogelijk om de aanbesteding te starten vooruitlopend op het prioriteringsbesluit. Rijkswaterstaat kan tot nader bericht daarom geen planning afgeven voor de verdere voortgang van het project. Het is op dit moment niet bekend wanneer kan worden gestart met de tervisielegging van het projectplan Waterwet, de marktbenadering (aanbesteding) en de start van de uitvoering.

Zodra er meer duidelijkheid is over de aanpak van het stikstofdossier kunnen de gevolgen voor de planning worden bepaald en kan een inschatting worden gemaakt van de vertraging van de ingebruikname. Als deze gevolgen duidelijk zijn en de nieuwe mijlpalen door de minister van IenW zijn geaccordeerd, volgt berichtgeving hierover.

Bron: Rijkswaterstaat, 19 april 2022
*Onder de kop “stand van zaken project Wilhelminakanaal Herbouw Sluis II”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *